Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i odpowiedzi

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXVII sesja Rady Powiatu

2017-03-30, godz.14:00

Interpelacja nr 59/17

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Arkadiusz Łysik
dot. przeglądu dróg powiatowych na terenie gminy Stare Czarnowo

"Zwracam się z prośbą o dokonanie przeglądu dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Stare Czarnowo a następnie uzupełnienie ubytków oraz usunięcie nieczystości w poboczach."


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami inż. Arkadiusz Durma

"Odpowiadając na złożoną interpelację informujemy, że remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie gminy Stare Czarnowo rozpoczną się w dniu 3 kwietnia br. i wykonywane będą sukcesywnie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzątanie pasów drogowych z zanieczyszczeń rozpocznie się od 31 marca br."

data opublikowania: 2017-03-24 13:38:23
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-03 11:39:24

Interpelacja nr 60/17

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
dot. nawierzchni na ul. Rogozińskiego, ul. Skłodowskiej Curie w Chojnie

"Proszę o uzupełnienie ubytków nawierzchni na ulicy Rogozińskiego w Chojnie. Jednocześnie zwracam się z prośbą o podjęcie działań na ulicy Marii Skłodowskiej Curie, pomimo próby wyrównania nawierzchni na w/w ulicy kilka miesięcy temu poprzez nawiezienie materiału, był to zabieg, który sprawdził się przez krótki czas, na obecną chwilę droga wygląda fatalnie. Czy jest możliwość utwardzenia lub wyrównania jej za pomocą tłucznia lub solidniejszego materiału?"


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami inż. Arkadiusz Durma

"Odpowiadając na złożoną interpelację informujemy, że remont ubytków w jezdni ulicy Rogozińskiego wykonany został w dniu 27 marca br. Natomiast poprawę stanu ulicy Marii Curie-Skłodowskiej, poprzez uzupełnienie nierówności destruktem bitumicznym, planujemy w miesiącach letnich (czerwiec - lipiec), po zgromadzeniu odpowiedniej ilości materiału z realizacji innych inwestycji".

data opublikowania: 2017-03-28 11:46:45
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-03 11:40:35

Interpelacja nr 61/17

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Mariusz Adamski
dot. wykazu dróg powiatowych i zastosowania znaku F-3a

"Proszę o udzielenia informacji w postaci wykazu dróg powiatowych, których przebieg prowadzi do granicy administracyjnej powiatu gryfińskiego z powiatami graniczącymi oraz określenie czy w miejscu granicy administracyjnej powiatu przy przedmiotowych drogach umieszczono znak F-3a (informujący o wjeździe na teren administracji powiatu gryfińskiego). W przypadku braku zastosowania znaku F-3a proszę o odniesienie się do przyczyn braku oznakowania."


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami inż. Arkadiusz Durma
Odpowiedź udzielona na piśmie

"W nawiązaniu do Pana interpelacji złożonej podczas sesji Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia informacji w postaci wykazu dróg powiatowych, których przebieg prowadzi do granicy administracyjnej oraz umieszczania znaków uzupełniających o symbolu F-3a "Granica administracyjna powiatu", Wydział Zarządzania Drogami w Gryfinie, przedstawia wykaz dróg powiatowych, których przebieg prowadzi do granicy administracyjnej:

Lp.Nr drogiPrzebiegZnak F-3a
11350ZSzczecin - Żelisławiecnie
21351ZGardno - Pyrzycenie
31352ZSzczecin - Kołowo - Śmierdnicanie
41356ZGryfino - Linienie
51358ZNieznań - Bielkowonie
61370ZBabin - Kartnonie
71375ZSwobnica - gr. powiatunie
81377ZPiaseczno - Tetyńnie
91384ZKłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnicenie
101408ZRów - Dobropole - Stołecznanie
111416ZMieszkowice - gr. województwanie
12119Radziszewo - Gardnonie
13121Banie - Rówtak

Powodem braku znaków uzupełniających o symbolu F-3a na drogach powiatowych, są ograniczone środki finansowe. Z tej przyczyny w pierwszej kolejności wymieniane i ustawiane są znaki decydujące o bezpieczeństwie w ruchu drogowym (ostrzegawcze i zakazu). Znaki, których dotyczy interpelacja, nie stanowią o bezpieczeństwie uczestników ruchu, ustawiane są więc w dalszej kolejności.

Nadmieniamy, że w 2017 r. przewidujemy zakup i ustawienie znaków F-3a na ww. drogach."

data opublikowania: 2017-04-04 09:48:58
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-11 11:20:35

Interpelacja nr 62/17

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Arkadiusz Łysik
dot. obniżenia lustra wody na Jeziorze Orzechów

"W związku z licznymi zapytaniami rolników zwracam się z prośbą o informacje dotyczące prowadzonego postępowania dotyczącego "obniżenia lustra wody" w jeziorze "Orzechowskim", gmina Cedynia. Wysoki poziom lustra wody uniemożliwia miejscowym rolnikom prowadzenia upraw polowych a w konsekwencji do pozyskania funduszy unijnych. Prawdopodobnie prace prowadzone były już w roku 2014. Dodatkowo wskazuję, że w celu poprawienia sytuacji konieczne wydaje się obniżenie poziomu wody o około 70 cm."


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski

"W odpowiedzi na interpelacje Pana Arkadiusza Łysika - Radnego Powiatu Gryfińskiego w sprawie realizacji wieloletniej inwestycji obniżenia i stabilizacji wód jeziora Orzechów, informuję iż wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano konieczne decyzje do rozpoczęcie inwestycji. Następnie materiały te zostały przekazane Wojewodzie Zachodniopomorskiemu celem podjęcia dalszych decyzji o możliwościach finansowania przedsięwzięcia i zakresu jego realizacji. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż zadanie zostanie zgłoszone do ujęcia w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2016-2019. Aktualnie tut. wydział wystąpił z pismem do Wojewody Zachodniopomorskiego z zapytaniem czy i w jakim zakresie zabezpieczono środki na realizację ww. inwestycji."

data opublikowania: 2017-04-18 14:02:30
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-21 10:18:01

Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.