Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i odpowiedzi

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXII sesja Rady Powiatu

2017-10-26, godz.14:00

Interpelacja nr 69/17

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
dotyczy: drogi powiatowej Nr 1388Z

"Na prośbę mieszkańców miejscowości Kamienny Jaz w gminie Chojna zwracam się z prośbą o zainteresowanie odcinkiem drogi powiatowej 1388Z. W kilku miejscach roślinność wchodzi w pas drogowy i pobocza. Droga jest bardzo wąska, poruszają się nią często maszyny rolnicze, brak poboczy utrudnia wymijanie. Jezdnia ma również kilka ubytków, które należałoby uzupełnić. Proszę aby powyższą prośbę przekazać do Wydziału Zarządzania Drogami".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma
(udzielona w formie pisemnej)

"Odpowiadając na złożoną interpelację w spawie utrzymania drogi powiatowej nr 1388Z Strzelczyn-Chojna, Wydział Zarządzania Drogami informuje, że w miejscach niebezpiecznych (na łukach, wzniesieniach, itp.) krzaki zostaną usunięte w terminie do końca października bieżącego roku. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni wykonane zostanie niezwłocznie, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W chwili obecnej, w wyniku ciągłych opadów deszczu, tworzą się zastoiska wody uniemożliwiające wykonanie naprawy".

data opublikowania: 2017-10-24 09:04:02
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-24 09:04:02

Interpelacja nr 70/17

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Arkadiusz Łysik
dot. pomocy finansowej dla poszkodowanych przez huragan "Ksawery"

"W związku z huraganem "Ksawery", w dniu 05.10.2017 r. w m. .....* zostało kompletnie zniszczone pokrycie dachowe /wyrwane całe połacie, krokwie łaty/. Dodatkowo w roku ubiegłym właściciel budynku wymienił zniszczone uprzednio pokrycie na nowe. W chwili obecnej mieszkańcy miejscowości próbują pomóc w tej trudnej sytuacji, natomiast powyższe jest niewystarczające a dodatkowo okazało się, że niestety budynek nie był ubezpieczony. Starty szacowane są na około 40 tys. zł. Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z prośbą o pomoc finansową, która umożliwiłaby choć częściowo dokonać naprawy budynku przed nadchodzącą zimą".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Waldemar Derkacz
(udzielona w formie pisemnej)

W odpowiedzi na Pana interpelację nr 70/17 dotyczącą udzielenia pomocy finansowej .....* informuję, że osoby poszkodowane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce w dniach 5-6 października br. mogą starać się o bezzwrotną pomoc materialną od Rządu w wysokości 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu, do kwoty 100 tysięcy złotych. Szczegółowych informacji dotyczących procedur postępowania w takiej sytuacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Cedyni.

* Wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

data opublikowania: 2017-10-24 09:08:23
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-24 09:08:23

Interpelacja nr 71/17

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Arkadiusz Łysik
dot. remontu drogi powiatowej w m. Dobropole Gryfińskie

"Zwracam się z prośbą o ujęcie w budżecie powiatu gryfińskiego na rok 2018 wydatku związanego z remontem drogi powiatowej w m. Dobropole Gryfińskie, gmina Stare Czarnowo. Obecna nawierzchnia asfaltowa praktycznie nie istnieje. Długość drogi w miejscowości to około 600 mb. w drodze nie ma kanalizacji oraz sieci wodociągowej."


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski

"Odpowiadając na złożoną interpelację informujemy, że odcinek drogi powiatowej w miejscowości Dobropole Gryfińskie objęty jest koncepcją, przygotowaną przez Gminę Stare Czarnowo, uwzględniającą budowę kanalizacji sanitarnej w jezdni drogi. Zgodnie z powyższym wydana została decyzja nr 59/UR/2014 z dnia 15.08.2014 r. zezwalająca na lokalizację urządzeń w pasie drogowym, której jednym z warunków jest wykonanie nowej nawierzchni drogi po ułożeniu infrastruktury. Mając na względzie taki stan rzeczy modernizacja drogi przed inwestycją gminną, z punktu widzenia ekonomicznego, jest nieuzasadniona. Natomiast do czasu realizacji inwestycji, droga utrzymywana będzie w zakresie bieżących napraw i remontów."

data opublikowania: 2017-10-24 09:10:06
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-09 10:01:31

Interpelacja nr 72/17

Radna Joanna Kostrzewa
dotyczy: informacji na temat Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. i Domu Lekarskiego S.A.

"Proszę o udzielenie informacji w formie pisemnej wszystkim Radnym V Kadencji Rady Powiatu Gryfino:
 1. Jakie są wnioski pokontrolne audytu spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. przeprowadzonej w 2017 roku.
 2. Jak wyglądają wpłaty za czynsz dzierżawny spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. w latach 2012-2017.
 3. Jak wyglądają umorzenia czynszu dzierżawnego spowodowane poniesionym nakładem na inwestycje przez spółkę Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. Proszę o wymienienie na co zostały poniesione w latach 2012-2017.
 4. Czy sprzęt wniesiony przez Dom Lekarski S.A. jest własnością spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie i czy znajduje się w ich aktywach. Proszę o wymienienie jaki to sprzęt.
 5. Jaka jest struktura zatrudnienia w spółce Szpital Powiatowy w Gryfinie. Ilu lekarzy obsługuje działalność Szpitala i jakiej są specjalności, jak wygląda struktura płacowa Szpitala.
 6. Proszę o przedstawienie treści umowy zawartej między Starostwem Powiatowym w Gryfinie a Domem Lekarskim S.A. oraz z późniejszymi jej poprawkami które punkty wyżej wymienione umowy zostały zrealizowane a które nie.
 7. Proszę o informację na temat nakładów poniesionych przez Dom Lekarski S.A. w okresie od 2012 do 2017 na rzecz spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z .o.o. a jakie były nakłady ze strony budżetu Powiatu Gryfińskiego (remonty oraz poprawa warunków funkcjonowania i dostępności do usług medycznych - w tym białe soboty i przygotowanie ZOL w Gryfinie, Hospicjum Stacjonarne w Gryfinie, Przychodnia Specjalistyczna w Chojnie).

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Anna Nikitińska
(udzielono w formie pisemnej)

Ad 1:
W załączeniu odpowiedź Referatu Kontroli i Audytu.

Ad 2:
Wpłaty czynszu dzierżawnego, zawiera na stronie 11 "Informacja o działalności "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o. lata 2012-2016" - przygotowana dla Państwa Radnych na posiedzenie Rady Powiatu w dniu 26 października 2017 r.

Wpłaty dokonane w ramach czynszu dzierżawnego w latach 2012-2017
Rodzaj rozliczenia201220132014201520162017
Gotówka51 906,32 zł172 302,48 zł44 155,64 zł53 676,68 zł95 246,58 zł227 635,90 zł
Remonty-53 828,84 zł184 008,84 zł174 487, 80 zł174 487,80 zł-

Ad 3:
Nie dokonuje się umorzeń z tytułu czynszu dzierżawnego spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., jedynie czynsz został podzielony na części do wpłaty przelewem (umownie zwany gotówką), na rachunek Starostwa Powiatowego w Gryfinie, druga część czynszu dzierżawnego przewidziana jest do wniesienia w nakładach remontowych modernizacyjnych. Należy pamiętać, że poczynione remonty, naprawy, modernizacje dokonane przez Szpital w ramach czynszu dzierżawnego są dokonywane na majątek Powiatu Gryfińskiego, który jest właścicielem, obiektów dzierżawionych przez Szpital.

Czynsz dzierżawny 2012-2017
Rodzaj rozliczenia201220132014201520162017
Gotówka51 906,32 zł172 302,48 zł44 155,64 zł53 676,68 zł95 246,58 zł227 635,90 zł
Remonty-53 828,84 zł184 008,84 zł174 487, 80 zł174 487,80 zł-
DokumentyZgodnie z zapisem umowy sprzedaży udziałów z dn.
04.04.2012 r.
pkt G3
Zestawienie nakładów poniesionych na majątek powiatu w roku 2013 pisma z dnia 20.11.2013 r. 29.11.2013 r.Zestawienie nakładów poniesionych na majątek powiatu w roku 2014 pisma z dnia 24.09.2014 r. 25.09.2014 r. 26.11.2014 r.Zestawienie nakładów poniesionych na majątek powiatu w roku 2015 pisma z dnia 27.11.2015 r. Pismo w sprawie dociążenia czynszu dzierżawnego z dnia 21.01.2016 r.Zestawienie nakładów poniesionych na majątek powiatu w roku 2016 pisma z dnia 12.12.2016 r. Pismo w sprawie dociążenia czynszu dzierżawnego z dnia 19.01.2017 r.Zgodnie z aneksem nr 9 z dn. 09.02.2017 r. do umowy dzierżawy z dn. 06.04.2012 r.
Posiedzenia Zarządy Powiatu rozliczenia nakładów oraz czynszu dzierżawnego-24.10.2013 r.25.09.2014 r.30.12.2015 r.
21.01.2016 r.
08.12.2016 r.
14.01.2016 r.
19.01.2017 r.
09.02.2017 r.

Należy nadmienić, iż często w latach 2013-2016 dokonywane były nakłady na remonty w drodze tzw. gospodarczej, co oznacza, że Szpital samodzielnie dokonywał zakupu materiałów budowlanych i wykonywał prace pracownikami Szpitala (konserwatorzy).

Ad 4:
Sprzęt i aparatura medyczna wniesiona przez "Dom Lekarski" S.A., nie jest jeszcze własnością spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., zgodnie z podpisaną umową sprzęt zacznie przechodzić na własność Szpitala w I kwartale 2018 r. W związku z powyższym sprzęt i aparatura nie znajdują się jeszcze na stanie księgowym spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o.
Pkt D 2.1 umowy sprzedaży udziałów z dnia 04.04.2012 r. "Spółka nabędzie własność rzeczy i praw składających się na dane zadanie inwestycyjne i faktycznie będzie nimi dysponować w celu świadczenia usług leczniczych w ramach własnej działalności prowadzonej na terenie Powiatu Gryfińskiego, a łączna wartość rzeczy i praw składających się na zadanie inwestycyjne będzie nie mniejsza niż wskazana w Planie inwestycyjnym"
Pkt D 2.2. "Spółka uzyska możliwość faktycznego i nieprzerwanego korzystania z przekazanych Spółce rzeczy (składników majątkowych), przy czym nabycie ich własności przez Spółkę może nastąpić w okresie wykraczającym poza okres wskazany w Planie inwestycyjnym. W takim przypadku Kupujący zobowiązuje się do przeniesienia na Spółkę własności oddanych Spółce do korzystania składników majątkowych w terminie, który nie będzie dłuższy niż 5 lat od dnia ich oddania Spółce do korzystania (...)".

Wykaz sprzętu wniesiony w ramach Planu inwestycyjnego, znajduje się podobnie jak wykaz czynszu w Informacji o działalności "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o. lata 2012-2016" - przygotowanej dla Państwa Radnych na posiedzenie Rady Powiatu w dniu 26 października 2017 r., strony 6-10.

Lp.Nazwa UrządzeniaMiejsce użytkowaniaInstytucja wnosząca sprzęt
1.KardiotogofrafODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY"Dom Lekarski" S.A.
2.Łożko porodoweODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY"Dom Lekarski" S.A.
3.Pompa infuzyjna dwustrz.ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY"Dom Lekarski" S.A.
4.Pompa infuzyjna jednostrz.ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY"Dom Lekarski" S.A.
5.Pompa infuzyjna jednostrz.ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY"Dom Lekarski" S.A.
6.Pompa infuzyjna jednostrz.ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY"Dom Lekarski" S.A.
7.USG Philips iU22 MatrixODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY"Dom Lekarski" S.A.
8.Mata grzewcza z kontrolerem grzewczymBLOK OPERACYJNY POŁOŻNICZY"Dom Lekarski" S.A.
9.Pompa infuzyjna dwustrz.BLOK OPERACYJNY POŁOŻNICZY"Dom Lekarski" S.A.
10.RespiratorBLOK OPERACYJNY POŁOŻNICZY"Dom Lekarski" S.A.
11.Sssak elektrycznyBLOK OPERACYJNY POŁOŻNICZY"Dom Lekarski" S.A.
12.Stół operacyjny do cięć ginekologicznychBLOK OPERACYJNY POŁOŻNICZY"Dom Lekarski" S.A.
13.BieżniaPRACOWNIA WYSIŁKOWA"Dom Lekarski" S.A.
14.CykloergometrPRACOWNIA WYSIŁKOWA"Dom Lekarski" S.A.
15.HolcardPRACOWNIA WYSIŁKOWA"Dom Lekarski" S.A.
16.Rejestrator holterowskiPRACOWNIA WYSIŁKOWA"Dom Lekarski" S.A.
17.DefibrylatorODDZIAŁ WEWNĘTRZNY"Dom Lekarski" S.A.
18.KardiomonitorODDZIAŁ WEWNĘTRZNY"Dom Lekarski" S.A.
19.KardiomonitorODDZIAŁ WEWNĘTRZNY"Dom Lekarski" S.A.
20.Łożko do intensywnej terapiiODDZIAŁ WEWNĘTRZNY"Dom Lekarski" S.A.
21.Łóżko do intensywnej terapiiODDZIAŁ WEWNĘTRZNY"Dom Lekarski" S.A.
22.Pompa infuzyjna dwustrz.ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY"Dom Lekarski" S.A.
23.Pompa infuzyjna dwustrz.ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY"Dom Lekarski" S.A.
24.Pompa infuzyjna jednostrz.ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY"Dom Lekarski" S.A.
25.Pompa infuzyjna jednostrz.ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY"Dom Lekarski" S.A.
26.Pompa infuzyjna jednostrz.ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY"Dom Lekarski" S.A.
27.Pompa infuzyjna jednostrz.ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY"Dom Lekarski" S.A.
28.Pompa infuzyjna jednostrz.ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY"Dom Lekarski" S.A.
29.Viedo gastroskopPRACOWNIA ENDOSKOPOWA"Dom Lekarski" S.A.
30.Video kolonoskopPRACOWNIA ENDOSKOPOWA"Dom Lekarski" S.A.
31.Defibrylator BasicODDZIAŁ CHIRURGICZNY"Dom Lekarski" S.A.
32.KardiomonitorODDZIAŁ CHIRURGICZNY"Dom Lekarski" S.A.
33.KardiomonitorODDZIAŁ CHIRURGICZNY"Dom Lekarski" S.A.
34.KardiomonitorODDZIAŁ CHIRURGICZNY"Dom Lekarski" S.A.
35.Łóżko do intensywnej terapiiODDZIAŁ CHIRURGICZNY"Dom Lekarski" S.A.
36.Łóżko do intensywnej terapiiODDZIAŁ CHIRURGICZNY"Dom Lekarski" S.A.
37.Łóżko do intensywnej terapiiODDZIAŁ CHIRURGICZNY"Dom Lekarski" S.A.
38.Pompa infuzyjna dwustrz.ODDZIAŁ CHIRURGICZNY"Dom Lekarski" S.A.
39.Pompa infuzyjna jednostrz.ODDZIAŁ CHIRURGICZNY"Dom Lekarski" S.A.
40.Pompa infuzyjna jednostrz.ODDZIAŁ CHIRURGICZNY"Dom Lekarski" S.A.
41.Pompa infuzyjna jednostrz.ODDZIAŁ CHIRURGICZNY"Dom Lekarski" S.A.
42.Pompa infuzyjna jednostrz.ODDZIAŁ CHIRURGICZNY"Dom Lekarski" S.A.
43.Aparat do znieczulenia z kardiomonitoremBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
44.DefibrylatorBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
45.Diatermia elektrochirurgicznaBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
46.Zestaw do laparoskopiiBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
 Źródło światłaBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
 InfluatorBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
 Monitor SonyBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
 KameraBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
 ProcesorBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
47.Lampa operacyjnaBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
48.Mankiet infuzyjnyBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
49.Mankiet infuzyjnyBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
50.Mata grzewcza z kontrolerem grzewczymBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
51.Platforma elektrochirurgicznaBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
52.Pompa infuzyjna dwustrz.BLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
53.Respiator transportowyBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
54.Ssak elektrycznyBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
55.Sssak elektrycznyBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
56.Stół operacyjnyBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
57.APARAT RTG Z RAMIENIEM CPRACOWNIA RTG"Dom Lekarski" S.A.
58.RTG CYFROWE DURA DIANOSTPRACOWNIA RTG"Dom Lekarski" S.A.
59.Aparat RTG przyłóżkowy Philips Practix 360PRACOWNIA RTG"Dom Lekarski" S.A.
60.Wózek do transportu chorychIZBA PRZYJĘĆ"Dom Lekarski" S.A.
61.Respirator Evita 4 szt.MAGAZYN"Dom Lekarski" S.A.
62.Defibrylator Lpe z pulsoksymetremMAGAZYN"Dom Lekarski" S.A.
63.Aparat do hemiodializy i hemiofiltracji maszynowejMAGAZYN"Dom Lekarski" S.A.
64.BronchofiberoskopMAGAZYN"Dom Lekarski" S.A.
65.Stymulator zewnętrzny sercaMAGAZYN"Dom Lekarski" S.A.
66.Napęd ortopedycznyMAGAZYN"Dom Lekarski" S.A.
67.Zestaw narzędzi do ortopediiMAGAZYN"Dom Lekarski" S.A.
68.Urządzenie do ogrzewania płynów i krwi 2 szt.BLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
69.Zestaw do konikotomiiBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
70.Wieża artoskopwaBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
 ArtoskopBLOK OPERACYJNY
 Pompa WOM AGP101BLOK OPERACYJNY
71.Zestaw narzędzi laparoskopowych chirurgicznychBLOK OPERACYJNY"Dom Lekarski" S.A.
72.Zestaw narzędzi laparoskopowych ginekologicznychBLOK OPERACYJNYDom Lekarski" S.A.

Ad 5:
W załączeniu odpowiedź udzielona przez Prezesa Zarządu "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. Pana Grzegorza Bogdanowicza.

Ad 6:
W załączeniu przekazuję kserokopia umowy dot. sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnego kupującego z dnia 04 kwietnia 2012 r. z aneksami do tej umowy.
Realizacja zobowiązań inwestycyjnych przez "Dom Lekarski" S.A. w ramach ww. umowy zawiera "Informacja o działalności "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o. lata 2012-2016" - przygotowana dla Państwa Radnych na posiedzenie Rady Powiatu w dniu 26 października 2017 r. strona 2, oraz strona 16 przedmiotowej informacji.

Rok/lataZobowiązanie inwestycyjneRealizacja zobowiązania inwestycyjnego
2012-2014kwota zobowiązania 3 530 739,00 zł

Wniesienie sprzętu medycznego, dokumentacja związana z inwestycją budowlaną oraz zwrot kwoty za nakłady poniesione na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie
kwota zobowiązania wykonana 3 913 325,20 zł

Wniesienie sprzętu medycznego, dokumentacja związana z inwestycją budowlaną oraz zwrot I części kwoty za nakłady poniesione na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie
2015-2018kwota zobowiązania 2 389 261,00 zł

Rozpoczęcie inwestycji w zakresie dostosowania szpitalnej infrastruktury do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 r., rozpoczęcie i częściowa realizacja inwestycji budowlanej w tym wykonanie dokumentacji projektowej, zwrot II części kwoty za nakłady poniesione na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie
kwota zobowiązania wykonana 556 152,50 zł
kwota zobowiązania do wykonania 1 833,108,50 zł

wykonanie dokumentacji projektowej, zwrot II części kwoty za nakłady poniesione na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie (pozwolenie na budowę: DECYZJA NR 424/2016 z dnia 27.09.2016 r.)
2019-2022kwota zobowiązania nie mniej niż 2 100 000,00 zł (inwestycje nieobjęte gwarancjami zawartymi w umowie zbycia udziałów) Kontynuacja inwestycji budowlanej w zakresie budowy szpitala w tym:
a) 28.02.2019 r. - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
b) Oddział intensywnej opieki medycznej
c) Oddział ginekologii i patologii ciąży
d) Oddział wewnętrzny
e) Zagospodarowanie terenu
-

Ad 7:
"Dom Lekarski" S.A. w latach 2012-2017 na rzecz spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. poniósł nakłady w wysokości 4 469 477,70 zł. Wielkość nakładów zawarta jest w "Informacji o działalności "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o. lata 2012-2016" - przygotowanej dla Państwa Radnych na posiedzenie Rady Powiatu w dniu 26 października 2017 r. strona 2, oraz strona 16 przedmiotowej informacji.
Nakłady z budżetu Powiatu Gryfińskiego, o które Pani Radna zapytuje w interpelacji:

Lp.Rodzaj nakładuWielkość nakładów
1.Białe soboty2013/2014 r. - kwota 67 000,00 zł
2015 r. - kwota 60 000,00 zł
2016 r. - kwota 72 000,00 zł
2017 r. - kwota 77 4000,00 zł
Razem - 276 400,00 zł
2.Przygotowanie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w GryfinieKoszt w wysokości 446 652,50 zł poniesiony przez Powiat Gryfiński na przystosowanie ZOL-u do funkcjonowania, w całości został zwrócony przez "Dom Lekarski" S.A.
3.Hospicjum Stacjonarne/ Oddział Medycyny PaliatywnejNakład poniesiony na funkcjonowanie oddziału medycyny paliatywnej działających w budynku ZOL-u przy ul. Armii Krajowej 8 w Gryfinie, został poniesiony w całości przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o.
4.Przychodnia Specjalistyczna w ChojnieKoszt modernizacji parteru przeznaczonego na potrzeby Szpitala wyniósł 616 200,00 zł, przy czym oprócz kosztów które można bezpośrednio przypisać części przeznaczonej na potrzeby Szpitala, w kwocie tej znajdują się również koszty modernizacji części wspólnych doliczone metodą wskaźnikową. Do części wspólnych zaliczono koszty modernizacji wejścia do budynku na parterze, koszty modernizacji klatek schodowych łącznie z instalacją oddymiania i wyodrębnienia pożarowego w klasach EI.
Czynsz dzierżawny za pomieszczenia pod specjalistykę medyczną: 3 693,62 zł/m-c brutto oraz koszty z tytuły eksploatacji 1 845,00 zł/m-c brutto

Nadmienić należy, iż Powiat Gryfiński nie przeprowadza remontów w obiektach dzierżawionych przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o., temu celowi służy właśnie rozliczanie czynszu dzierżawnego w sposób ustalony i przedstawiony w pkt 3 niniejszej odpowiedzi.

Załączniki:

 1. Kopia pisma Referatu Kontroli i Audytu.
 2. Kopia pisma Szpital Powiatowy w Gryfinie 20.11.2013 r.
 3. Kopia pisma Szpital Powiatowy w Gryfinie 29.11.2013 r.
 4. Kopia pisma Szpital Powiatowy w Gryfinie 24.09.2014 r.
 5. Kopia pisma Zarząd Powiatu w Gryfinie 25.09.2014 r.
 6. Kopia pisma Szpital Powiatowy w Gryfinie 27.11.2015 r.
 7. Kopia pisma Zarząd Powiatu w Gryfinie 21.01.2016 r.
 8. Kopia pisma Szpital Powiatowy w Gryfinie 12.12.2016 r.
 9. Kopia pisma Zarząd Powiatu w Gryfinie 19.01.2017 r.
 10. Kopia pisma Szpital Powiatowy w Gryfinie 07.11.2017 r.
 11. Kopia umowy sprzedaży udziałów z dnia 04.04.2012 r. wraz z aneksami

Do pobrania:

data opublikowania: 2017-11-02 15:12:27
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-24 09:39:22

Interpelacja nr 73/17

Radny Zdzisław Malik
dotyczy: remontu drogi powiatowej nr 121

"Zwracam się z prośbą o remont drogi powiatowej nr 121 na odcinku od ronda w Bani do zakrętu w miejscowości Piaseczno w Gminie Banie. Do remontu jest odcinek na długości 4 km 800 metrów. Droga ta jest bardzo wyboista na odcinku 3,5 km, droga tą są dowożone dzieci do szkoły w Bani".


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski
(udzielona w formie pisemnej)

"Odpowiadając na Pana interpelację w sprawie drogi powiatowej Banie - Rów, informujemy, że w przyszłorocznym budżecie zostaną zaplanowane środki finansowe na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę I etapu (odcinek Piaseczno - granica powiatu). Informację w tym zakresie podaliśmy w odpowiedzi na interpelację złożoną przez Radnego Arkadiusza Augustyniaka w dniu 20.09.2017 r. Nadmieniamy jednocześnie, że w chwili obecnej oczekujemy na rozstrzygnięcie procedury odwoławczej, prowadzonej w związku z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącą przekazania dróg powiatowych na rzecz Gminy Stare Czarnowo. Od wyniku powyższego postępowania uzależniamy bowiem dalsze czynności zmierzające do unieważnienia uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, na mocy której droga Banie - Rów przekazana została Powiatowi"

data opublikowania: 2017-11-02 15:14:10
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-07 11:22:25

Interpelacja nr 74/17

(interpelacja złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
dotyczy: uprzątnięcia zwisających gałęzi i połamanych drzew w ciągu drogi powiatowej

"Orkan Xavier, który na początku miesiąca wyrządził wiele szkód. Jak zauważa sołtys Lisiego Pola pomimo, że od tego czasu minęło już trzy tygodnie, nie uprzątnięto połamanych drzew w pasie drogi powiatowej na odcinku Nawodna - Lisie Pole. Szczególnie zwraca uwagę na drzewo znajdujące się w pobliżu cmentarza w Lisim Polu. Zwracam się z prośbą o uprzątnięcie pobocza drogi, szczególnie w miejscu gdzie znajduje się cmentarz jeszcze przed dniem 1 listopada, tak aby mieszkańcy, którzy będą odwiedzać groby bliskich, mogli spokojnie i bezpiecznie zaparkować pojazdy".


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusza Durma
(udzielona w formie pisemnej)

"Odpowiadając na złożoną interpelację w sprawie usunięcia wiatrołomu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1387Z Chojna - Lisie Pole, na odcinku Nawodna - Lisie Pole, Wydział Zarządzania Drogami informuje, że przedmiotowy wiatrołom zostanie usunięty w terminie do końca listopada bieżącego roku. Nadmieniamy, że w pierwszej kolejności usuwane są wiatrołomy, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego. Złamana wierzba jest usytuowana w znacznej odległości od krawędzi jezdni i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym odcinku drogi. W bieżącym miesiącu planujemy również przegląd drzew rosnących na całym odcinku drogi Nawodna - Lisie Pole, celem wytypowania drzew w najgorszym stanie fitosanitarnym, a następnie sporządzenia wniosku na ich wycinkę".

data opublikowania: 2017-11-02 08:48:24
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-16 11:48:37

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.