Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i odpowiedzi

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXV sesja Rady Powiatu

2017-12-28, godz.14:00

Interpelacja nr 76/17

(złożona w okresie międzysesyjnym)

Radna Joanna Kostrzewa
Dotyczy: analizy dokumentów "Najważniejsze wnioski oraz wydane zalecenia po dokonanej kontroli spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. przez wspólnika Powiat Gryfiński w 2017 roku"

"Można stwierdzić, że działalności Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie towarzyszą liczne nieprawidłowości, dotyczące wielu obszarów zarządzania Spółką. Informacje zawarte w dokumencie wskazują na realne zagrożenie istnienia Spółki. W punkcie 55 kontrolujący stwierdza, że "sprawozdanie finansowe za rok 2016 nie ukazuje prawidłowego stanu aktywów i pasywów, a także prawidłowego wyniku finansowego na koniec 2016 r., a tym samym sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok nie obrazuje rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Spółki", w tym samym punkcie jest mowa m.in. o nieprawidłowościach w prowadzeniu ksiąg Spółki.

Na podstawie paragrafu 19 Statutu Powiatu proszę o pisemną odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Czy sytuacja opisana w "Najważniejszych wnioskach oraz wydanych zaleceniach po dokonanej kontroli spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. przez wspólnika Powiat Gryfiński w 2017 roku" miała i ewentualnie jaki na zobowiązania publicznoprawne z tytułu podatków.
 2. Jakie dalsze działania w sprawie podjął zarząd Powiatu Gryfińskiego?
 3. Czy księgi rachunkowe Spółki za rok 2016 badał biegły rewident, jeżeli tak proszę o raport i opinię biegłego, a także opinię rady nadzorczej spółki dotyczącą sprawozdania finansowego za rok 2016.
 4. Proszę również o zestawienie dotyczące personelu Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie zatrudnionego w oparciu o umowy o pracę jak i umowy cywilnoprawne, zawierające nazwę stanowiska, rodzaj umowy, miesięczne wynagrodzenie brutto.
 5. Proszę o wskazanie podstawy prawnej działania autora/autorów "Najważniejszych wniosków oraz wydanych zaleceniach po dokonanej kontroli spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. przez wspólnika Powiat Gryfiński w 2017 roku", wraz ze wskazaniem autora/autorów.
 6. Proszę również o załączenie do odpowiedzi kompletnego sprawozdania finansowego Spółki Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Lucyna Zawierucha
(udzielona w formie pisemnej)

"W odpowiedzi na interpelację nr 76/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. złożoną przez Panią Radną Joannę Kostrzewę, udzielam poniższych odpowiedzi:
Ad 1) Odpowiedź na pytanie 1 i 4 zawarte w interpelacji udzielona przez Prezesa Zarządu ?Szpitala Powiatowego w Gryfinie? Sp. z o.o. z dnia 08.01.2018 r. (pismo w załączeniu).
Ad 2) Odpowiedź na pytanie 2 i 5 zawarte w interpelacji udzielona przez Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego z dnia 05.01.2018 r. (pismo w załączeniu).
Ad 3) Odpowiedź na pytanie 3 i 6 zawarte w interpelacji stanowi:
- Sprawozdanie finansowe za rok 2016, które było badane przez biegłego rewidenta,
- Raport biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
- Opinia Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie ? znajduje się w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, str. 3, pkt.3, (dokumenty w załączeniu)".

Do pobrania:

data opublikowania: 2018-01-04 15:17:04
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 09:30:36

Interpelacja nr 77/17

Radny Piotr Bugajski
Dotyczy: stanu nawierzchni drogi powiatowej relacji Trzcińsko-Zdrój - Chełm Dolny

"W załączeniu przekazuję wnioski mieszkańców Sołectw Chełm Górny i Chełm Dolny gm. Trzcińsko-Zdrój zawarte w pismach skierowanych do Starostwa Powiatowego przez Rady Sołeckie oraz Sołtysa Sołectwa Chełm Dolny z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy nawierzchni drogi powiatowej relacji Trzcińsko-Zdrój - Chełm Dolny".

Do pobrania:

Wyłączenie danych osobowych, zamieszczonych w załączniku do interpelacji nr 77/17, dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski
(udzielona w formie pisemnej)

"Odpowiadając na zgłoszone interpelacje, odnoszące się do petycji mieszkańców Chełmu Górnego w sprawie dróg powiatowych w obrębie kopalni kruszyw "Chełm Górny" informujemy, że na dzień dzisiejszy newralgiczny odcinek drogi dojazdowej do kopalni został wyprofilowany i zgodnie z zapewnieniem właściciela kopalni (p. ...*) zostanie ponownie poprawiony w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych. Zasady utrzymania całej trasy dojazdowej do kopalni zostały określone w projekcie porozumienia (w załączeniu), które według informacji p. ...*, przekazanej drogą e-mail, zostanie podpisane do końca stycznia br.
Nadmieniamy jednocześnie, że jako zarządca drogi, monitowaliśmy w 2012 roku o ujęcie, w uchwalanej przez Gminę Trzcińsko-Zdrój zmianie studium zagospodarowania przestrzennego, zapisu dotyczącego konieczności dostosowania drogi do obciążeń ruchu ciężkiego lub ewentualnie budowy odrębnej drogi technologicznej. Monity nie zostały jednak uwzględnione i w konsekwencji na prośbę Burmistrza Gminy nasza opinia w tym zakresie została zmieniona. W załączeniu przedkładamy całą korespondencję w tej sprawie".

Do pobrania:

* Wyłączenie danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

data opublikowania: 2018-01-04 15:05:14
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 09:35:48

Interpelacja nr 78/17

Radny Andrzej Szelążek
Dotyczy: stanu nawierzchni drogi powiatowej relacji Trzcińsko-Zdrój - Chełm Dolny

"Składam interpelację w imieniu mieszkańców Chełmu Górnego, pismo w załączeniu".

Do pobrania:

Wyłączenie danych osobowych, zamieszczonych w załączniku do interpelacji nr 78/17, dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).


Starosta Gryfiński Wojciech Konarski
(udzielona w formie pisemnej)

"Odpowiadając na zgłoszone interpelacje, odnoszące się do petycji mieszkańców Chełmu Górnego w sprawie dróg powiatowych w obrębie kopalni kruszyw "Chełm Górny" informujemy, że na dzień dzisiejszy newralgiczny odcinek drogi dojazdowej do kopalni został wyprofilowany i zgodnie z zapewnieniem właściciela kopalni (p. ...*) zostanie ponownie poprawiony w okresie sprzyjających warunków atmosferycznych. Zasady utrzymania całej trasy dojazdowej do kopalni zostały określone w projekcie porozumienia (w załączeniu), które według informacji p. ...*, przekazanej drogą e-mail, zostanie podpisane do końca stycznia br.
Nadmieniamy jednocześnie, że jako zarządca drogi, monitowaliśmy w 2012 roku o ujęcie, w uchwalanej przez Gminę Trzcińsko-Zdrój zmianie studium zagospodarowania przestrzennego, zapisu dotyczącego konieczności dostosowania drogi do obciążeń ruchu ciężkiego lub ewentualnie budowy odrębnej drogi technologicznej. Monity nie zostały jednak uwzględnione i w konsekwencji na prośbę Burmistrza Gminy nasza opinia w tym zakresie została zmieniona. W załączeniu przedkładamy całą korespondencję w tej sprawie".

Do pobrania:

* Wyłączenie danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

data opublikowania: 2018-01-04 15:05:14
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 09:37:19

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.