Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Interpelacje i zapytania wraz z odpowiedziami

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

XXXVI sesja Rady Powiatu

2018-01-31, godz.14:00

Interpelacja nr 79/18

(złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Piotr Bugajski
dot. ujęcia przebudowy nawierzchni odcinka drogi powiatowej Trzcińsko- Zdrój - Chełm Dolny na wysokości kopalni żwiru w wieloletnim planie inwestycyjnym powiatu

"W dniu 27 stycznia br., z inicjatywy Pani ...*, odbyło się zebranie mieszkańców Sołectw Chełm Górny i Chełm Dolny. Głównym tematem zebrania był stan techniczny odcinka drogi powiatowej na wysokości kopalni żwiru. Stan techniczny i sytuacja tej drogi jest powszechnie wszystkim znana. W związku z powyższym wnioskuję, w przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych, na ujęcie zadania polegającego na przebudowie nawierzchni tego odcinka drogi w wieloletnim planie inwestycyjnym powiatu gryfińskiego.
Chciałbym zwrócić uwagę, że na zebraniu był obecny Z-ca Burmistrza Gminy Trzcińsko-Zdrój jak również Radny Rady Gminy Trzcińsko-Zdrój a zarazem właściciel Firmy "VREESPOL" Sp. z o.o. Pan ...*, Prezes Zarządu Sp. z o.o. "VREESPOL" złożył deklarację, że jest gotowy partycypować w kosztach związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni odcinka drogi powiatowej. Natomiast Z-ca Burmistrza zgłosił gotowość Gminy Trzcińsko-Zdrój do współfinansowania, w przypadku przystąpienia do realizacji powyższego zadania przez Powiat Gryfiński".

* Wyłączenia danych osobowych dokonuje się zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma (udzielona w formie pisemnej)

"Odnosząc się do złożonej interpelacji w sprawie przebudowy odcinka drogi powiatowej w obrębie kopalni kruszyw w Chełmie Górnym informujemy, że w najbliższym czasie zorganizowane zostanie spotkanie wszystkich zainteresowanych stron, którego celem będzie określenie dalszych działań w tym zakresie. O terminie spotkania poinformujemy odrębną korespondencją".

data opublikowania: 2018-02-02 09:41:33
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 09:09:45

Interpelacja nr 80/18

(złożona w okresie międzysesyjnym)

Radny Paweł Sławiński
dot. stanu drogi przy ulicy Jodłowej w Chojnie

"Na prośbę mieszkańców po raz kolejny w ostatnim czasie wizytowałem ulicę Jodłową w Chojnie. Stan nawierzchni drogi jest bardzo kiepski. Zwracam się z prośbą do Wydziału Zarządzania Drogami o solidne wzmocnienie nawierzchni i uzupełnieni ubytków. Niestety materiał, który był nawożony do tej pory, w związku z ulewnymi deszczami spływał w kierunku dolnej części ulicy. Jednocześnie proszę, w miarę możliwości, o zaplanowanie gruntownego remontu w/w ulicy w najbliższych latach oraz dziękuje za dotychczasowe reakcje na problemy zgłaszane za moim pośrednictwem przez mieszkańców.


Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma (udzielona w formie pisemnej)

"Odpowiadając na złożoną interpelację Wydział Zarządzania Drogami informuje, że ubytki w nawierzchni ulicy Jodłowej w Chojnie zostaną uzupełnione destruktem bitumicznym, w terminie do końca I kwartału br. W chwili obecnej, w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi, roboty te nie są możliwe do wykonania.

Nadmieniamy jednocześnie, że gruntowa przebudowa ulicy nie znajduje się w najbliższych planach inwestycyjnych. Niemniej jednak, w przypadku pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego na przeprowadzenie inwestycji, Powiat dołoży wszelkich starań, aby pozyskać dodatkowe środki na jej realizacje".

data opublikowania: 2018-02-02 09:43:36
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-23 09:10:40

Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.