Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIX sesja Rady Powiatu

2004-11-10, godz.12:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Okolicznościowe wystąpienie Starosty Powiatu Gryfińskiego.
 3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu. « druk nr 1 wersja PDF »;
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2003. « druk nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć. « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin; pedagogów, psychologów i logopedów, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński. « druk nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego. « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem pomieszczenia piwnicznego o pow. 21,06 m2 w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, na okres do 31.12.2010 r « druk nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr działki 85/1 o pow. 0,1103ha oraz udziału 4876/10000 części w działce nr 85/2 o pow. 0,0194ha, położonej w obrębie 3m. Gryfino przy ul. Flisaczej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego. « druk nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione. « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004. « druk nr 11 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005. « druk nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na bezczynność organu.
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 20. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 21. Informacje na temat oświadczeń majątkowych za 2003 r.
  1. Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie,
  2. Starosty Gryfińskiego,
  3. Urzędu Skarbowego
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 23. Zakończenie posiedzenia.

data opublikowania: 2004-11-09 14:03:33
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-16 08:48:26

Strona odwiedzona 963 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.