Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XX sesja Rady Powiatu

2004-12-15, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. powołanie protokolantów sesji,
  4. przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu. « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 r. « druk nr 2 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 2 do druku nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Polskich Kolei Państwowych w Szczecinie nieruchomości oznaczonej nr działki 42 położonej w obrębie 1 miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/191/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004-2009 edycja II « druk nr 4 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 178/XVII/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego « druk nr 5 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
  • wniosek Zarządu Powiatu do Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie na realizację programu "Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałania Negatywnym Zachowaniem Młodzieży Ponadgimnazjalnej" « druk nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Gryfińskiego « druk nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 « druk nr 11 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 « druk nr 12 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 « druk nr 13 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX /236/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.11.2004 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego « druk nr 14 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XIX/239/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 16 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 20. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 22. Zakończenie posiedzenia.

data opublikowania: 2004-12-13 10:00:21
data ostatniej aktualizacji: 2004-12-13 10:00:21

Strona odwiedzona 917 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.