Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXII sesja Rady Powiatu

2005-02-02, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. powołanie protokolantów sesji,
  4. przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu. « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2004. « druk nr 2 wersja PDF »;
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek 90 o pow. 2396m2 położonej w obrębie 3, m. Moryń, stanowiącej Plac Wolności, nr 96 o pow. 2566m2 stanowiącej ulicę Klasztorną i nr 97/2 o pow. 3116m2 stanowiącej ulicę Malarską w obrębie 3, m. Chojna, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego. « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Cedynia i określenia ich przebiegu w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie. « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego zadań związanych z przyjmowaniem wniosków paszportowych oraz wydaniem paszportów. « druk nr 6 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2004 r. « druk nr 7 wersja PDF »;
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2005 r. « druk nr 8 wersja PDF »;
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2005 r. « druk nr 9 wersja PDF »;
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »;
  « załącznik nr 2 do druku nr 9 wersja PDF »;
  « załącznik nr 3 do druku nr 9 wersja PDF »;
  « załącznik nr 4 do druku nr 9 wersja PDF »;
  « załącznik nr 5 do druku nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego. « druk nr 10 wersja PDF »;
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2005 dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie na realizację programu "Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałania Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej." « druk nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie. « druk nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2005 dotacji celowej na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie « druk nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 18. Zakończenie posiedzenia.


Stanowiska komisji na XXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 6/XXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 10/XXII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXII większ. głosów większ. głosów większ. głosów jednogł. większ. głosów
druk nr 12/XXII większ. głosów większ. głosów większ. głosów jednogł. większ. głosów
druk nr 13/XXII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów

data opublikowania: 2005-02-02 10:51:15
data ostatniej aktualizacji: 2005-02-02 10:51:15

Strona odwiedzona 1076 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.