Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXV sesja Rady Powiatu

2005-06-29, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. powołanie protokolantów sesji,
  4. przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV (nadzywczajnej) sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały Nr XXVIII/349/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Gryfinie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gyfinie « druk nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały Nr XXVIII/332/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały Nr XXVIII/337/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia powiatu gryfińskiego do projektu stypendialnego Działania 2.2 ZPORR wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanego z EFS i budżetu państwa oraz przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywnie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez powiat gryfiński « druk nr 5 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »;
  « załącznik nr 2 do druku nr 5 wersja PDF »;
  « załącznik nr 3 do druku nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia powiatu gryfińskiego do projektu stypendialnego Działania 2.2 ZPORR wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanego z EFS i budżetu państwa oraz przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywnie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego « druk nr 6 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF »; ;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodaki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 « druk nr 7 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r. « druk nr 8 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. « druk nr 9 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 10 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 11 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 12 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 13 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 14 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 15 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 15 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 16 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 16 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 « druk nr 17 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 17 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu na wynajem NZOZ "ORTOS" w Szczecinie gabinetu stomatologicznego w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego położonego w Chojnie, przy ul. Dworcowej 3 « druk nr 18 wersja PDF ».
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustanowienia znaku graficznego - logo powiatu gryfińskiego « druk nr 19 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 19 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 19 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie « druk nr 20 wersja PDF »,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany reprezentanta Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego « druk nr 21 wersja PDF »,
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie za rok 2004 « druk nr 22 wersja PDF ».
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 2004 « druk nr 23 wersja PDF ».
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2004 SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Opiekuńczo - Leczniczego w Gryfinie « druk nr 24 wersja PDF ».
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 27. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZOZ Zakładu Psychiatrycznego Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie za rok 2004 « druk nr 25 wersja PDF ».
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały
 28. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 30. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Gryfinie

Lidia PiętaStanowiska komisji na XXV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXV większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXV większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 9/XXV większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 10/XXV większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 11/XXV większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 12/XXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XXV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 14/XXV większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 15/XXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 16/XXV większ. głosów większ. głosów większ. głosów bez stanowiska większ. głosów
druk nr 17/XXV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 18/XXV jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł.
druk nr 19/XXV jednogł. jednogł. większ. głosów jednogł. większ. głosów
druk nr 20/XXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 21/XXV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 22/XXV większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 23/XXV odrzuciła
większ. głosów
większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 24/XXV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 25/XXV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów

data opublikowania: 2005-06-24 10:37:43
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 13:10:16

Strona odwiedzona 909 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.