Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXIX sesja Rady Powiatu

2005-11-30, godz.12:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Powołanie protokolantów sesji,
  4. Przyjęcie protokołu z XXVII i XVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF ».
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Moryniu" « druk nr 2 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej powiatu pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Moryniu « druk nr 3 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na okres 5 lat w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek: 236/1 o pow. 208 m2, 235/1 o pow. 152m2, 133 o pow. 12,707m2, 210 o pow. 195 m2, 232/1 o pow. 1.062 m2, położonej w obrębie 3, miasta Moryń, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 4 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 5 wersja PDF »,
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 6 wersja PDF »;
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 7 wersja PDF »;
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 8 wersja PDF »;
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zmianę § 6 umowy użyczenia zawartej w dniu 12.01.2004 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Gminą Mieszkowice « druk nr 9 wersja PDF »;
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Cedynia w drodze darowizny, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 332 o pow. 0,2438 ha, położonej w obrębie 3 miasta Cedynia, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 10 wersja PDF »;
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie « druk nr 11 wersja PDF »;
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXV/311/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r. « druk nr 12 wersja PDF »;
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium Starosty Gryfińskiego dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński « druk nr 13 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 13 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 13 wersja PDF »;
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 r. « druk nr 14 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 14 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 14 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 r. « druk nr 15 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 15 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 15 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 r. « druk nr 16 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 16 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 16 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 r. « druk nr 17 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 17 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 r. « druk nr 18 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 18 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 18 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 r. « druk nr 19 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 19 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 19 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 r. « druk nr 20 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 20 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 20 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 r. « druk nr 21 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 21 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 21 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. « druk nr 22 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 « druk nr 23 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 23 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 26. Informacja na temat oświadczeń majątkowych za 2004 r.
  1. Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie,
  2. Starosty Gryfińskiego,
  3. Wojewody Zachodniopomorskiego,
  4. Urzędu Skarbowego.
 27. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 29. Zakończenie posiedzenia.


Stanowiska komisji na XXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXIX większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXIX większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 7/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 9/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 14/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 16/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 17/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 18/XXIX jednogł. większ. głosów jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 19/XXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 20/XXIX jednogł. większ. głosów jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 21/XXIX jednogł. bez stanowiska jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 22/XXIX jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 23/XXIX większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.

data opublikowania: 2005-11-24 12:47:34
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 10:40:26

Strona odwiedzona 823 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.