Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXII sesja Rady Powiatu

2006-01-18, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Powołanie protokolantów sesji,
  4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;.
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na dostąpienie od odwołania darowizny nieruchomości « druk nr 3 wersja PDF »;.
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 4 wersja PDF »;.
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na 2006 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 5 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni, przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 6 wersja PDF »;.
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" realizowanego w ramach ZPORR « druk nr 7 wersja PDF »;.
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok « druk nr 8 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF »

  oraz « załącznik nr 2 do druku nr 8 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok « druk nr 9 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 2 do druku nr 9 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok « druk nr 10 wersja PDF »;.
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawi uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie « druk nr 11 wersja PDF »;.
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na pierwszy kwartał roku 2006 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie « druk nr 12 wersja PDF »;.
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Gryfinie

Lidia PiętaStanowiska komisji na XXXII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 3/XXXII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXII większ. głosów bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXII większ. głosów odrzuciła większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 7/XXXII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 8/XXXII jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXXII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 10/XXXII większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 11/XXXII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXXII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 13/XXXII - - - - jednogł.

data opublikowania: 2006-01-13 15:31:02
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-18 14:24:13

Strona odwiedzona 827 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.