Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIV sesja Rady Powiatu

2006-03-22, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Powołanie protokolantów sesji,
  4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.« druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Informacja Przewodniczącego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych na temat działalności.
 5. Informacja oraz prezentacja multimedialna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie - Pana Huberta Gumowskiego na temat zagrożenia epidemią ptasiej grypy.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenie z budżetu Powiatu na drugi kwartał roku 2006 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie. « druk nr 2 wersja PDF »;
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie w sprawie zaopiniowania projektu umowy w sprawie cesji umowy na świadczenia medyczne w rodzaju lecznictwo szpitale. « druk nr 3 wersja PDF »;
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej nr działki 167/17, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, na nieruchomość oznaczoną nr działki 163, położoną w obrębie 3, miasta Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.« druk nr 4 wersja PDF »;
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie za 2005 r. « druk nr 5 wersja PDF »;
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 5 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 5 wersja PDF »
  « załącznik nr 3 do druku nr 5 wersja PDF »
  « załącznik nr 4 do druku nr 5 wersja PDF »
  « załącznik nr 5 do druku nr 5 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Kosmie Rady Powiatu w Gryfinie na 2006 r.« druk nr 6 wersja PDF »;
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 6 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 6 wersja PDF »
  « załącznik nr 3 do druku nr 6 wersja PDF »
  « załącznik nr 4 do druku nr 6 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2005 r. « druk nr 7 wersja PDF »;
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 7 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XXXI/4002/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.« druk nr 8 wersja PDF »;
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 8 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.« druk nr 9 wersja PDF »;
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 9 wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 9 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006. « druk nr 10 wersja PDF »;
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 10 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. « druk nr 11 wersja PDF »;
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Gryfinie

Lidia PiętaStanowiska komisji na XXXIV sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXXIV jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 3/XXXIV jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXIV jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXIV większ. głosów większ. głosów jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 8/XXXIV większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXXIV większ. głosów większ. głosów jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 10/XXXIV większ. głosów odrzuciła większ. głosów jednogł. odrzuciła większ. głosów większ. głosów
druk nr 11/XXXIV większ. głosów większ. głosów jednogł. większ. głosów większ. głosów

data opublikowania: 2006-03-17 15:04:33
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-24 08:42:24

Strona odwiedzona 824 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.