Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVI sesja Rady Powiatu

2006-04-26, godz.15:30

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Powołanie protokolantów sesji,
  4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1/XXXVI wersja PDF ».
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2006 r. « druk nr 2/XXXVI wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia i włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach Technikum Zawodowego « druk nr 3/XXXVI wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia i włączenia do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie I Technikum Zawodowego « druk nr 4/XXXVI wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały Nr XXVIII/337/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach « druk nr 5/XXXVI wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały Nr XXVIII/343/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie « druk nr 6/XXXVI wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie majątku ruchomego « druk nr 7/XXXVI wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 8/XXXVI wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 8/XXXVI wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 9/XXXVI wersja PDF »
  oraz « załącznik nr 1 do druku nr 9/XXXVI wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 9/XXXVI wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok « druk nr 10/XXXVI wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2005 rok oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie « druk nr 11/XXXVI wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 16. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Gryfinie
Lidia PiętaStanowiska komisji na XXXVI sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXXVI jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXXVI większ. głosów większ. głosów większ. głosów jednogł. większ. głosów

data opublikowania: 2006-04-21 08:24:33
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-26 10:30:50

Strona odwiedzona 838 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.