Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXVII sesja Rady Powiatu

2006-06-28, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. Przedstawienie porządku obrad,
  3. Powołanie protokolantów sesji,
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF ».
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych « druk nr 2 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego « druk nr 3 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat gryfiński « druk nr 4 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie « druk nr 5 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie « druk nr 6 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 7 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na trzeci kwartał roku 2006 dotacji przedmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie « druk nr 8 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały nr XXX/390/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 9 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu umowy o przejęcie długu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie przez NZOZ "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie « druk nr 10 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 11 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 12 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału 106/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 13 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r. « druk nr 14 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 15 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie « druk nr 16 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka "Promyk" w Trzcińsku Zdroju « druk nr 17 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka w Binowie « druk nr 18 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju « druk nr 19 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie « druk nr 20 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Dębcach « druk nr 21 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie « druk nr 22 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie « druk nr 23 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Starostwu Powiatowemu w Gryfinie « druk nr 24 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 27. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 25 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 28. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 26 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 29. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 27 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 30. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 28 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 31. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok « druk nr 29 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 32. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 « druk nr 30 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 33. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie « druk nr 31 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 34. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Nowym Czarnowie « druk nr 32 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 35. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie « druk nr 33 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 36. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 34 wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 37. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 38. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 39. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Gryfinie

Lidia PiętaStanowiska komisji na XXXVII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXVII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 9/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 10/XXXVII większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów większ. głosów
druk nr 11/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XXXVII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 14/XXXVII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 15/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 16/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 17/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 18/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 19/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 20/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 21/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 22/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 23/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 24/XXXVII jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 25/XXXVII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 26/XXXVII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 27/XXXVII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 28/XXXVII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 29/XXXVII większ. głosów większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 30/XXXVII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 31/XXXVII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 32/XXXVII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 33/XXXVII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 34/XXXVII większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł. większ. głosów

data opublikowania: 2006-06-23 10:45:29
data ostatniej aktualizacji: 2006-06-23 10:45:29

Strona odwiedzona 857 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.