Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XXXIX sesja Rady Powiatu

2006-10-11, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Powołanie protokolantów sesji,
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1/XXXIX wersja PDF ».
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ratyfikacji Porozumienia o współpracy w ramach polsko - niemieckiego projektu: Geopark "Kraina epoki lodowca na brzegach Odry" pomiędzy Powiatem Gryfińskim oraz gminami Banie, Cedynia, Chojna, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Widuchowa, Trzcińsko - Zdrój w RP a Powiatem Uckermark, Powiatem Barnim oraz Zawiązkiem Komunalnym Pomerania RFN « druk nr 2/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006/2007, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego « druk nr 3/XXXIX wersja PDF ».
  « załącznik nr 1 do druku nr 3/XXXIX wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 3/XXXIX wersja PDF »
  « załącznik nr 3 do druku nr 3/XXXIX wersja PDF »
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2006/2007 prowadzonych przez powiat gryfiński « druk nr 4/XXXIX wersja PDF ».
  « załącznik nr 1 do druku nr 4/XXXIX wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 4/XXXIX wersja PDF »
  « załącznik nr 3 do druku nr 4/XXXIX wersja PDF »
  « załącznik nr 4 do druku nr 4/XXXIX wersja PDF »
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/232/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Gryfińskiego « druk nr 5/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gryfiński « druk nr 6/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały Nr 475/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Nowym Czarnowie « druk nr 7/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/XXXVII/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Trzcińsku Zdroju « druk nr 8/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r. « druk nr 9/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu « druk nr 10/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 11/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości « druk nr 12/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 13/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego « druk nr 14/XXXIX wersja PDF ».
  « załącznik nr 1 do druku nr 14/XXXIX wersja PDF »
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia ulicy Rynek w m. Trzcińsko Zdrój kategorii drogi powiatowej « druk nr 15/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie polegającego na ograniczeniu jego działalności « druk nr 16/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaopiniowania projektu ugody pomiędzy Powiatem Gryfińskim a "Projekty Kapitałowe" Spółka z o.o. w Krakowie « druk nr 17/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na czwarty kwartał roku 2006 dotacji przedmiotowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Likwidacji w Gryfinie « druk nr 18/XXXIX wersja PDF ».
  « załącznik nr 1 do druku nr 18/XXXIX wersja PDF »
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia do realizacji postępowania naprawczego - wdrożenia reformy finansów publicznych Powiatu Gryfińskiego w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie -w likwidacji « druk nr 19/XXXIX wersja PDF ».
  « załącznik nr 1 do druku nr 19/XXXIX wersja PDF »
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia w Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja IV na lata 2006-2011 « druk nr 20/XXXIX wersja PDF ».
  « załącznik nr 1 do druku nr 20/XXXIX wersja PDF »
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zadań priorytetowych i określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2007 rok « druk nr 21/XXXIX wersja PDF ».
  « załącznik nr 1 do druku nr 21/XXXIX wersja PDF »
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXXI/402/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 « druk nr 22/XXXIX wersja PDF ».
  « załącznik nr 1 do druku nr 22/XXXIX wersja PDF »
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 23/XXXIX wersja PDF ».
  « załącznik nr 1 do druku nr 23/XXXIX wersja PDF »
  « załącznik nr 2 do druku nr 23/XXXIX wersja PDF »
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 « druk nr 24/XXXIX wersja PDF ».
  « załącznik nr 1 do druku nr 24/XXXIX wersja PDF »
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 27. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie koncepcji przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie « druk nr 25/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 28. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach « druk nr 26/XXXIX wersja PDF ».
  • Stanowiska komisji,
  • Dyskusja,
  • Podjęcie uchwały
 29. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za I półrocze 2006 r. « druk nr 27/XXXIX wersja PDF ».
  • Dyskusja
 30. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2006 r.
  • Wnioski i dyskusja,
 31. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 32. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 33. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Gryfinie
Lidia PiętaStanowiska komisji na XXXIX sesję Rady Powiatu w Gryfinie

  Komisja Budżetowa Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społe-
cznych
Komisja Gospodarki Komisja
Ochrony
Cywilnej
druk nr 2/XXXIX bez stanowiska jednogł. większ. głosów jednogł. jednogł.
druk nr 3/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 4/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 5/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 6/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 7/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 8/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 9/XXXIX bez stanowiska większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 10/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 11/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 12/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 13/XXXIX bez stanowiska większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 14/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 15/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 16/XXXIX bez stanowiska większ. głosów jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 17/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 18/XXXIX bez stanowiska większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 19/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 20/XXXIX bez stanowiska większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 21/XXXIX bez stanowiska jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 22/XXXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 23/XXXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 24/XXXIX jednogł. jednogł. jednogł. jednogł. jednogł.
druk nr 25/XXXIX bez stanowiska większ. głosów jednogł. jednogł. większ. głosów
druk nr 26/XXXIX bez stanowiska bez stanowiska jednogł. bez stanowiska większ. głosów

data opublikowania: 2006-10-05 13:55:23
data ostatniej aktualizacji: 2006-10-11 08:12:23

Strona odwiedzona 810 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.