Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

VI sesja Rady Powiatu

2003-04-23, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. powołanie protokolantów sesji.
  3. przedstawienie porządku obrad.
  4. przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady.
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu gryfińskiego za 2002 r.
  1. opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2002 rok wraz z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie,
  2. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2002,
  3. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2002,
  4. stanowiska komisji,
  5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2002 oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Gryfinie.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2002 r.
  1. dyskusja.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zakupie lub przyjęciu darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Powiatu Gryfińskiego.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Informacja Starosty na temat działania Zespołu ds. Restrukturyzacji Służby Zdrowia w Powiecie Gryfińskim.
 12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych
 13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

data opublikowania: 2003-07-11 10:12:45
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-11 10:12:45

Strona odwiedzona 963 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.