Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

V sesja Rady Powiatu

2003-03-19, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. powołanie protokolantów sesji.
  3. przedstawienie porządku obrad.
  4. przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady.
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2002 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej w Szkole Zasadniczej dla Dorosłych w Trzcińsku Zdroju.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowym Czarnowie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydania opinii w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Ośrodka Rehabilitacji w Nowym Czarnowie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwolnienia z obowiązku przeprowadzania przetargu.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nabycia na mienie powiatowe w drodze darowizny od Województwa Zachodniopomorskiego części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 257/15 w obrębie Pniewo, gmina Gryfino.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przejęcia od Województwa Zachodniopomorskiego części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 257/22, położonej w obrębie Pniewo, gm. Gryfino.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, zabudowanej urządzeniami podziemnymi przepompowni ścieków, oznaczonej nr 131/2 o pow. 86 m2, położonej w obrębie 2, m. Trzcińsko Zdrój.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie planu przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2003.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wskazania reprezentantów Powiatu Gryfińskiego do Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 20. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

data opublikowania: 2003-07-11 10:25:55
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-11 10:25:55

Strona odwiedzona 876 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.