Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

VIII sesja Rady Powiatu

2003-07-02, godz.10:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. powołanie protokolantów sesji.
  3. przedstawienie porządku obrad.
  4. przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady
   pytania i uwagi.
 3. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w 2002 r.
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia rezygnacji Bronisława Sakowskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych oraz członka Komisji Rewizyjnej
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 152/2, położonej w obrębie 4 m. Chojna
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/26/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z upływem 2002 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2003
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych przez PCPR ze środków PFRON oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr VII/72/2003 w sprawie przyjęcia założeń do harmonogramu dotyczącego likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie oraz terminów spłaty jego zobowiązań
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu Gryfińskiego stanowiska w sprawie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia oraz zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do podejmowania czynności w zakresie podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Rady Powiatu w Gryfinie do dokonywania w imieniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy z wyłączeniem ustalania wysokości wynagrodzenia w stosunku do Starosty Gryfińskiego (Przewodniczącego Zarządu)
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 19. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

data opublikowania: 2003-07-01 13:20:16
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-11 09:29:53

Strona odwiedzona 884 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.