Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

IX sesja Rady Powiatu

2003-08-27, godz.10:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. powołanie protokolantów sesji.
  3. przedstawienie porządku obrad.
  4. przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady.
  • pytania i uwagi.
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Przedstawienie informacji na temat sprawozdania z wykonania budżetu powiatu gryfińskiego w I półroczu 2003 r.
  • pytania i uwagi.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Gryfina i określenia ich przebiegu w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaliczenia ulic gminnych do kategorii dróg powiatowych na terenie gminy Gryfino i ustalenia ich przebiegu.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy i Opiekuńczo - Leczniczy w Gryfinie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gryfinie w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2002 SPZOZ Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Nowym Czarnowie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 2002.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia woli przekazania na rzecz Gminy Gryfino zadania własnego - związanego z ochroną zdrowia - w zakresie prowadzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, zabudowanej budynkiem szpitala wraz z obiektami towarzyszącymi, oznaczonej jako działka nr 162/1 w obrębie nr 3 miasta Gryfino.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na rok 2003.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s nieodpłatnego przejęcia na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości nie zabudowanych stanowiących własność Gminy Gryfino.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 19. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

data opublikowania: 2003-08-20 10:17:49
data ostatniej aktualizacji: 2003-08-26 10:12:25

Strona odwiedzona 894 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.