Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XII sesja Rady Powiatu

2003-12-29, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. powołanie protokolantów sesji.
  3. przedstawienie porządku obrad.
  4. przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady
  • pytania i uwagi.
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Gryfinie « projekt uchwały wersja PDF »
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie « projekt uchwały wersja PDF »
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 « projekt uchwały wersja PDF »
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004:
  1. wniosek Zarządu Powiatu do Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004,
  3. stanowiska komisji,
  4. dyskusje,
  5. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004r. « projekt uchwały wersja PDF »
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 r. « projekt uchwały wersja PDF »
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie bankowej obsługi budżetu « projekt uchwały wersja PDF »
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie udziału 3819/10000 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 275, przy ul. Niepodległości 39 w Gryfinie Samodzielnemu Publicznemu ZOZ Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu i Opiekuńczo - Leczniczemu w Gryfinie « projekt uchwały wersja PDF »
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nabycia na własność Powiatu Gryfińskiego nieruchomości niezabudowanej z mienia Skarbu Państwa « projekt uchwały wersja PDF »
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego « projekt uchwały wersja PDF »
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2015 « projekt uchwały wersja PDF »
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/411/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie udzielenia z budżetu powiatu na rok 2002 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie, zmienionej uchwałą Nr III/27/2002 r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. oraz uchwałą Nr X/102/2003 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2003 r. « projekt uchwały wersja PDF »
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 18. Zakończenie posiedzenia.

data opublikowania: 2003-12-24 10:33:35
data ostatniej aktualizacji: 2004-01-05 09:27:38

Strona odwiedzona 921 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.