Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XIII sesja Rady Powiatu

2004-02-25, godz.12:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. powołanie protokolantów sesji.
  3. przedstawienie porządku obrad.
  4. przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady.
  • pytania i uwagi.
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2003 « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadania własnego związanego z ochroną zdrowia Gminie Gryfino « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala, przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie środków trwałych stanowiących własność Powiatu a będących dotychczas w użytkowaniu przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Przychodni Specjalistycznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinie pomieszczeń w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego położonego w Chojnie przy ul. Dworcowej 3 « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży 470/1000 części nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, położonej w Gryfinie przy ul. Niepodległości 28, oznaczonej numerem działki 167/3, w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcją ochrony zdrowia « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Przychodni Nr 2 w Gryfinie, oznaczonej nr działki 21/34 o pow. 0,1747 ha, położonej w obrębie Gryfino 4, przy ul. 9 Maja 8 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, dla podmiotów prowadzących działalność związaną z funkcją ochrony zdrowia « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu chodników na ulicach powiatowych na terenie miasta Gryfino « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Chojna « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Moryń « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie miasta Trzcińsko Zdrój « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków oraz zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 21. Przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg na 2003 r.
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja.
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Gryfinie « projekt uchwały wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 27. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej;
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 28. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 30. Zakończenie posiedzenia.

data opublikowania: 2004-02-24 11:22:00
data ostatniej aktualizacji: 2004-03-02 12:19:17

Strona odwiedzona 901 razy
Inf. przygotowana przez: Katarzyna Stalinger
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.