Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XVIII sesja Rady Powiatu

2004-09-29, godz.15:30

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu « druk nr 1 wersja PDF »;
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2004 r.
  • dyskusja
 4. Wnioski i interpelacje radnych.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia przez Powiat zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzenia na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej badań specjalistycznych, specjalistycznych- w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej poborowych « druk nr 2 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie « druk nr 3 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni Nr 2 w Gryfinie, oznaczonej nr działki 21/34, o pow. 0,1747, położonej w obrębie Gryfino 4, przy ulicy 9 Maja 8, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z funkcją ochrony zdrowia « druk nr 4 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostka Gospodarcza Zasobu w Gryfinie - dotychczasowemu najemcy pomieszczeń budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego , położonego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 9 na okres do 31.12.2010 r. « druk nr 5 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez powiat w 2004 r. ;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie « druk nr 7 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu przychodów wydatków oraz zmian w planie przychodów wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2004 rok « druk nr 8 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie « druk nr 9 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Gryfinie « druk nr 10 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów roku akademickim 2004/2005 mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego « druk nr 11 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat gryfiński - na wyrównywanie szans edukacyjnych roku szkolnym 2004/2005 umożliwiających uzyskanie świadectw dojrzałości lub świadectwa maturalnego « druk nr 12 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów użyczenia i najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony z biorącymi w użyczenie i najemcami pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie (obręb 3 m. Chojna, działka nr 272) stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującym się w trwałym zarządzie Starostwa Powiatowego Gryfinie « druk nr 13 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok « druk nr 14 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok « druk nr 15 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zadań priorytetowych określenia kierunków polityki budżetowej w opracowaniu budżetu na 2005 rok « druk nr 16 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok « druk nr 17 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 21. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok « druk nr 18 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 22. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok « druk nr 19 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 23. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok « druk nr 20 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 24. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok « druk nr 21 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 25. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok « druk nr 22 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 26. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok « druk nr 23 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 27. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie emisji obligacji Powiatu Gryfińskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu w Gryfinie « druk nr 24 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 28. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian uchwały Nr XVI/190/2004r. Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie udzielenia dotacji na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie « druk nr 25 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 29. Projekt uchwały Rady Powiatu w/s zmiany uchwały Nr XVII/192/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 2004 r. w/s ustalenia harmonogramu dofinansowania SPZZOZ w Gryfinie « druk nr 26 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 30. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa w Szczecinie nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę 150/2 oraz udział 1 w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę 150/3, własność Powiatu Gryfińskiego « druk nr 27 wersja PDF »;
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 31. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 32. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 33. Zakończenie posiedzenia

data opublikowania: 2004-09-22 13:34:20
data ostatniej aktualizacji: 2004-09-28 13:30:07

Strona odwiedzona 974 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.