Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

82 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-10-28, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 81/II/2004 z dnia 20 października 2004 r.
  4. Spotkanie z panią Izabelą Walczak - Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek audytora wewnętrznego dot. określenia zadań audytowych na 2005 r.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.
  2. Informacja Geodety Powiatowego dot. obliczenia kosztów zatrudnienia jednego pracownika z likwidowanego zakładu budżetowego - PODGiK w Gryfinie.
  3. Wniosek Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie dot. przekazania w 2005 r. środków finansowych w wysokości 50.000 zł na: ocieplenie budynku Komendy, wykonanie elewacji, oraz remont garaży.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia pełniącego obowiązki dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Dziecka w Trzcińsku - Zdroju.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej - Dom Dziecka w Trzcińsku - Zdroju.
  6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zwiększenia dochodów w 2004 r. dochodów PCPR w Gryfinie.
  7. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmniejszenia dotacji celowej dla Powiatu Gryfińskiego na sierpień 2004 r.
  8. Wniosek PCPR w Gryfinie dot. umorzenia należności pani Heleny Skowrońskiej, byłej mieszkanki DPS w Trzcińsku - Zdroju.
  9. Wniosek PCPR w Gryfinie dot. umorzenia zobowiązań powstałych z tytułu zaległych należności za pobyt córki pani Marty Pertkiewicz w DPS w Nowym Czarnowie.
  10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu postępowania o udzieleni dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podst. przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych.
  11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar miasta Cedynia.
  12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 3 m. Gryfino przy ul. Flisaczej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  13. Przyjęcie zestawienia przychodów i wydatków PFOŚ i GW w Gryfinie na 2005 r.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. opracowania ekspertyzy technicznej przez rzeczoznawcę ds. p-poż dla budynku internatu w ZSP Nr 2 w Gryfinie.
  2. Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w/s zmiany kategorii Placu Wolności w Cedyni z drogi powiatowej na drogę gminną.
  3. Wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w/s zmiany terminu realizacji zadania: budowa kanalizacji deszczowej na ul. Mieszka I w Gryfinie.
  4. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zwiększenia kwoty przeznaczonej na finansowanie zamówienia publicznego na zakup 7 samochodów os. przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchylenia uchwały Nr 174/2004 Zarządu Powiatu w/s ustalenia zasad gospodarowania dochodami osiąganymi przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu wynajmu, dzierżawy, i użyczenia mienia ruchomego.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
 6. PION SEKRETARZA
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej dot. dofinansowania działalności Stowarzyszenia "RES MUSICA".
  2. Wniosek Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych Obywatelskich w/s zabezpieczenia środków finansowych na wymianę okien w pomieszczeniach przeznaczonych na Biuro Paszportowe w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 (parter).
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-11-04 14:34:49
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-04 14:34:49

Strona odwiedzona 1109 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.