Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

84 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-11-09, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 82/II/2004 z dnia 28 października 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie ankiety dot. oceny jakości usług świadczonych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie
  2. Wniosek dyrektora Szpitala Powiatowego w/s przekazania w użyczenie dla Szpitala Powiatowego pomieszczeń w Przychodni Nr 1 przy ul. Niepodległości 28
  3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w/s aktualnego sytuacji dot. podpisywania porozumień z byłymi pracownikami SPZZOZ w Gryfinie.
  4. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dot. skargi Biura Usług Finansowych "INDEX" Sp. z o.o. w Bydgoszczy na bezczynność Rady Powiatu w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/156/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2004 dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek dyrektora DPS w Nowym Czarnowie dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy ustalające warunki korzystania z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania w związku z odbywającymi się na terenie DPS zajęciami edukacyjnymi.
  2. Podjęcie uchwały w/s uzgodnienia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w obrębie 3 miasta Moryń o numerach działek: 276/8, 277, 279, 280, 283, 284.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w obrębie 2 miasta Moryń o numerach działek: 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 454/2, 455 i 451.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren byłego lotniska w Chojnie na obszarze ograniczonym drogą wojewódzką nr 124, ulica Żwirki i Wigury, granicą skarpy na zapleczu budynków nr 8 do 18 przy ul. Narciarskiej, oraz granicą obrębu geodezyjnego 8 z kierunku północno-wschodniego.
  5. Podjęcie uchwały w/s ponownego uzgodnienia miejscowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego, miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino w zakresie obejmującym korektę ustaleń dla terenów oznaczonych symbolem G3-MW.7, G3-UA/UB/UG/UH/UK/UR/UZ/KS.1 i G3-UA/UB/UG/UH/UK/UZ oraz części graficznej.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Informacja Urzędu Marszałkowskiego na temat proponowanego przez PKP Przewozy Regionalne rozkładu jazdy pociągów na 2005 r.
  2. Pismo Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych dot. dofinansowania opracowania związanego z historią sforsowania Odry oraz walki na Wale Pomorskim mającego się ukazać w 2005 r.
  3. Ponowne przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
  4. Ponowne przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w/s określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie XVII/191/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004 -2009 II edycja.
  3. Wniosek dot. zwiększenia transz środków pieniężnych na sfinansowanie projektu w ramach programu pn. "Program wyrównywanie różnic między regionami".
 6. PION SEKRETARZA
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich dot. zawarcia umów najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie na okres trzech lat.
  2. Podjęcie uchwały w/s określenia dysponenta środków przekazanych z PERON.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej dot. dofinansowania spotkania- akademii członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gryfinie.

data opublikowania: 2004-11-16 14:24:04
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-16 14:24:04

Strona odwiedzona 966 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.