Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

88 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-12-09, godz.16:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
 2. PION STAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia z budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/239/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia harmonogramu dofinansowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s wyrażenia zgody na użyczenie SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie dodatkowych pomieszczeń w budynku byłej Przychodni nr 1, przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych.
  3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. wydzierżawienia części gruntu oznaczonego nr działki 21/34, na której usytuowany jest pawilon handlowy, przy ul. 9 Maja 8 (Przychodnia nr 2 - Górny Taras), stanowiącego własności Powiatu Gryfińskiego.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s przesunięcia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
  6. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie dot. zwiększenia planu dochodów oraz wydatków na 2004 r.
  7. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmian w planie wydatków PCPR.
  8. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej przychodni nr 2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w drodze II przetargu ograniczonego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z funkcją ochrony zdrowia.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Pismo Dyrektora Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dot. odpowiedzi na stanowisko Zarządu Powiatu z dnia 9 listopada 2004 r. odnoszącego się do likwidacji połączeń kolejowych.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia robót dodatkowych na kwotę 8.500,00 zł brutto przy budowie kotłowni gazowej wraz z przyłączem gazowym i instalacją wew. Gazową w PPP w Gryfinie.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zawarcia umowy o pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego z p. Czesławem Świątkiem.
  4. Opinia dot. planowanej relokacji Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie i Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkło ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego.
  7. Wniosek dyrektora Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach dot. zmiany zapisu w pkt 2 w załączniku nr 1 o uchwały nr XVIII/215/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2004 r.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XIX/236/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.11.2004 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  6. Wniosek dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w SOS-W Chojna.
  7. Wniosek dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie umorzenia należności z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków w SOS-W Chojna.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek dot. akceptacji projektu pn. "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego".
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s umorzenia Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli odsetek z tytułu nieterminowych wpłat powstałych w czasie najmu tych samych pomieszczeń biurowych przez Pedagogiczną Bibliotekę Województwa Zachodniopomorskiego oraz zmianę terminu płatności.
  3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich dot. zapewnienia obsługi prawnej Powiatowi Gryfińskiemu i jednostkom organizacyjnym.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2004-12-10 12:26:55
data ostatniej aktualizacji: 2004-12-10 12:26:55

Strona odwiedzona 906 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.