Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

90 posiedzenie Zarządu Powiatu

2004-12-22, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 87/II/2004 z dnia 1 grudnia 2004 r. i 88/II/2004 r. z dnia 9 grudnia 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Informacja n/t sprawozdania z działności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego.
  2. Wniosek dyr. SPZZOZ w Gryfinie dotyczący zaopiniowania pisma do Prokuratora Rejonowego w sprawie zaawansowania śledztwa przeciwko Maciejowi Mrozowi.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Informacja Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy związana z wnioskiem w/s wyrażenia zgody na użyczenie SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie dodatkowych pomieszczeń w budynku byłej Przychodni nr 1, przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie.
  2. Wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu i Komendą Powiatową PSP w/s urządzenia Powiatowego Magazynu Przeciw Powodziowego.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków PFOŚ i GW na 2005 r.
  4. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s dokonania zmian na rok 2004 w budżecie PCPR w Gryfnie.
  5. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie dot. akceptacji i podpisania aneksu do umowy na dofinansowanie ze środków PFRON zadania - utworzenie i działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu pomocy społecznej przeznaczonych do realizacji w 2005 r.
  7. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie dot. kontroli problemowej przeprowadzonej w domu pomocy społecznej w Moryniu.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie realizacji zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2004 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przejęcia aktywów rzeczowych oraz części dokumentacji finansowo-księgowej w związku z likwidacją Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie.
  10. Wnisoek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie rozpatrzenia wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie w sprawie umorzenia opłat za media orzz przedłużenia umowy użyczenia pomieszczeń w budynku ZSS w Gryfinie przy ul Łużyckiej 82.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważenienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu - Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania i finansowania zadań z zzakresu dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia, Gryfino, Moryń, Mieszkowice, Trzcińsko-Zdrój.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Cedynia i określenia ich przebiegu w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
  4. Wniosek Naczelnika Remnotów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie powołania biegłych w związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne na dostawę aparatury medycznej i sprzętu do Szpitala Powiatowego.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie dot. zwiększenia planu budżetowego na wynagrodzenia.
  2. Informacja na temat Systemu Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Województwa Zachodniopomorskiego.
  3. Pismo Urzędu Marszałkowskiego dot. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady powaitu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z uływem roku 2004.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie utworzenia środków specjalnych przy jednostkach budżetowych Powiatu Gryfińskiego.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego, które nie wygasają z uływem roku 2004.
  8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej brzmienie załącznika nr 11 do uchwały budżetowej na 2004 r. pn. "Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne na 2004 r."
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004.
  13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.
  14. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w/s ubezpieczenia nowo zakupionych 7 szt. samochodowych FORD TRANSIT do przewozu osób.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok".
  2. Akceptacja oferty Agencji Konsultingowo - Marketingowej "CONMAR" w sprawie opracownia Studium Wykonalności pn."Budowa społeczeństwa informacyjnego na ternie Powiatu Gryfińskiego".
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia odpowiedzialnego za realizację i rozliczenie projektu oraz ustalenia dysponenta środków projektu "Budowa drogi Bartkowo - Gajki".
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyznaczenia dysponenta środków EFS przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla studentów.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia dysponentów środków z EFS przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia odpowiedzialnego za realizację, rozliczenie projektów oraz ustalenia dysponenta środków projektów pod nazwą: Szpitala Powiatowego w Gryfinie - budowa windy oraz Szpital Powiatowy w Gryfinie - zakup aparatury medycznej i sprzętu.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do podpisania umów z Wojewodą Zachodniopomorskim o dofinansowanie ze środków ZPORR projektów realizowanych przez Powiat Gryfiński.
  8. Omówienie projektu pisma adresowanego do Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dotyczące przekazania dotacji na realziację projektu pn."Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Budowa windy" oraz projektu pn."Szpital Powiatowy w Gryfinie - zakup aparatury medycznej i sprzętu".
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2005-01-12 14:40:15
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-12 14:40:15

Strona odwiedzona 939 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.