Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

93 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-01-12, godz.13:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów: Nr 90/II/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r., 91/II/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r., 92/II/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2004.
  2. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące informacji od Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o otrzymaniu środków na wypłatę odsetek przysądzonych ZOZ-wi wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
  3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące odpowiedzi na pismo PAFL/401/XII/2004 Pomorskiej Agencji Finansowej w Likwidacji.
  4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:
   • udzielenia z budżetu powiatu na 2005 rok dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryfinie
   • udzielenia dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryfinie na realizację programu Profilaktyka Uzależnień oraz Przeciwdziałanie Negatywnym Zachowaniom Młodzieży Ponadgimnazjalnej,
   • udzielenia z budżetu Powiatu na rok 2005 dotacji celowej na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ z lat ubiegłych.
 3. PION WICESTAROSTY
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie realizacji zadań Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dotyczący propozycji rozdziału środków finansowych z PFOŚ i GW w Gryfinie w 2005 r. - zadanie "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych - jednostki powiatowe i gminne".
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do programu naprawczego usług świadczonych przez DPS w Moryniu.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU
  1. Omówienie projektu porozumienia z Gminą Moryń oraz propozycji przekazania w użyczenie Placu Wolności w Moryniu - Gminie Moryń.
  2. Omówienie projektu porozumienia z Gminą Chojna oraz propozycji przekazania w użyczenie ul. Klasztornej i ul. Malarskiej w Chojnie - Gminie Chojna.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczacy zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne na nadzór inwestorski nad rozbudową szpitala powiatowego - budowa windy.
  4. Zatwierdzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na zakup wraz z dostawą aparatury medycznej i sprzętu do Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
  5. Wniosek Naczlnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczący zlecenia wykonania dokumnetacji projektowej na adaptację pomieszczeń internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na : "Nadzór inwestorski nad rozbudową Szpitala Powiatowego w Gryfinie".
  7. Pismo PZD dotyczące udzielenia dyrektorowi PZD upoważnienia szczególnego obejmującego sprawy związane z wdrażeniem i realizacją projektu ZPORR.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Koordynacji i realizacji zadania pod nazwą "Rewitalizacja obiektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie.
 5. PION SKARBNIKA
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sparwie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których sa dysponentami na rok 2005.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na rok 2005.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gyfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI

data opublikowania: 2005-01-18 13:08:55
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-18 13:08:55

Strona odwiedzona 1036 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.