Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

94 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-01-18, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu 93/II/2004 z dnia 12 stycznia 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Wójta Gminy Banie dotyczące wniosku o przyjmowanie w Urzędzie Gminy w Baniach osób bezrobotnych, którzy mają obowiązek zgłaszania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gyfinie.
  2. Pismo Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dotyczące zastrzeżeń co do niektórych dyrektorów SPZOZ-ów.
  3. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie udzielenia pożyczki w kwocie 250.000 zł na wypłatę wynagrodzeń za miesiąc styczeń.
 3. PION WICESTAROSTY
  1. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie sposóbu finansowania przez powiat Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "Agatos" w Gardnie.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej ds. sprzedaży, wynjamowania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Powiatu Gryfińskiego.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gyrfinie w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie nieruchomości oznaczonych nr działek 90 o pow. 2396 m2 położonej w obrębie 3 m. Moryń, stanowiącej Plac Wolności, nr 96 o pow. 2566 m2 stanowiącej ulicę Klasztorną i nr 97/2 o pow. 3116 m2 stanowiącej ulice Malarską w obrębie 3, m. Chojna stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych ulic na terenie miasta Cedynia i określenia ich przebiegu w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów, którzy otrzymają stypendia w ramach programu na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2004/2005.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dotyczący zlecenia firmie "GEO-GRYF" S.C. wykonania wtórników do celów projektowych na teren położony przy ul. Łużyckiej -dz. 236 w Gryfinie oraz przy ul. Przymurze 4 w Chojnie.
  4. "Zatwierdzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Szpitala Powiatowego w Gryfinie - budowa windy".
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2005 r.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2005 rok.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego zadań związanych z przyjmowanych wniosków paszportowych oraz wydawania paszportów.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Pismo firmy "Jatex-Finanse" w Bytomiu do Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie dotyczące zaniechań władz powiatu gryfińskiego do postawienia w stan likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.

data opublikowania: 2005-01-21 08:26:24
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-21 08:26:24

Strona odwiedzona 1010 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.