Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

95 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-01-24, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu 94/II/2004 z dnia 18 stycznia 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące pisma spółki Jatex-Finanse adresowanego do Starosty Gryfińskiego oraz pisma Regionalnego Izby Obrachankowej w Szczecinie z dnia 05 stycznia 2005 r. adresowanego do Przewodniczącej Rady Powiatu w Gryfinie.
  2. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat:
   1. wypłaty należności byłym pracownikom SPZZOZ w Gryfinie dokonanej w okresie od lipca do grudnia 2004 na podstawie wyroków sądowych i zawartych porozumień,
   2. informacji na temat restrukturyzacji należności publicznoprawnych SPZZOZ w Gryfinie,
   3. zestawienie restukturyzacjiSPZZOZ w Gryfinie.
  3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące propozycji spłat zobowiązań SPZZOZ wobec wierzycieli w roku 2005.
  4. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące uruchomienia środków przeznaczonych na spłatę zobowiązań zgodnie z zawartymi porozumieniami oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników SPZZOZ.
  5. Pismo dyrekotra PUP w Gryfinie dotyczące możliwości przyjmowania bezrobotnych w Urzędzie Gminy Banie.
 3. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Gryfino wykonania zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie.
  2. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące projektu modernizacji ul. Mieszka I w Gryfinie.
  3. Pismo dyrektora PZD dot. uzupełnienia dokunetów niezbędnych do podpisania umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim na dofinansowanie projektu "Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń - Gajki, przejście przez m. Bartkowo".
  4. Podpisanie aneksu do porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Gminą Gryfino w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu przebudowy ulic pn. Modernizacja ulicy Mieszka I w Gryfinie.
 4. PION SKARBNIKA.
  1. Informacja na temat ostatecznego rozliczenia kwot subwencji ogólnej i kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Komisji Rady Powiatu w Gryfinie na 2004 r.
  2. Pismo Prokuratora Rejonowego będące odpowiedzią na pytanie Zarządu Powiatu, dotyczczące zapytania na jakim etapie jest postępowanie wobec byłego dyrektora SPZZOZ Pana Macieja Mroza.
  3. Odpowiedź dyrekotra SPZZOZ w Gryfinie na wniosek złożony przez radnego Bolesława Paulskiego na XX sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dyrektorowi PZD w Gryfinie upoważnienia szczególnego obejmującego sprawy związane z wdrażaniem i realizacją projektu w ramach Nr Z/2.32/III/3.1/189/04 "Budowa drogi powiatowej nr 1362Z Wełtyń - Gajki, przejście przez m. Bartkowo finansowanego ze środków EFRR w ramach priorytetu III, Działanie 3.1 "Obszary wiejskie" ZPORR.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Pismo firmy "Projekty Kapitałowe" adresowane do Rady Powiatu w sprawie wezwania Rady Powiatu do podjęcia uchwały w sprawie zmiany gospodarki kapitałowej lub likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.

data opublikowania: 2005-01-26 13:34:39
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-26 13:34:39

Strona odwiedzona 996 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.