Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

96 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-02-09, godz.15:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu 95/II/2004 z dnia 24 stycznia 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Lekarza Wojewódzkiego w/s działań mających na celu utworzenie Posterunku Pogotowia Ratunkowego w Moryniu.
  2. Informacja dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotycząca wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie przeciwko Wojewodzie Zachodniopomorskiemu o zapłatę kwot należnych SPZZOZ w Gryfinie na działalność w roku 1998.
  3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące pisma Biura Usług Finansowych "INDEX" Sp. z o.o. w sprawie spłaty zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie.
  4. Oferty na badanie sprawozdań finansowych zakładów opieki zdrowotnej dla których Powiat Gryfiński jest podmiotem założycielskim (prowadzącym).
  5. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do Wojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o nie wykreślenie z rejestru zakładów opieki zdrowotnej SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie w/s kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Binowie.
  2. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie w/s kontroli przeprowadzonej w DPS w Nowym Czarnowie.
  3. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie w/s kontroli przeprowadzonej w DPS w Moryniu.
  4. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie w/s kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektów planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Banie w obrębach: Banie, Piaseczno, Swobnica, Baniewice, Lubanowo I, Lubanowo II, Sosnowo.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie realizacji zadań z zakresu "Edukacji ekologicznej" w 2005 r.
  7. Wniosek dotyczący umorzenia przez Zarząd Powiatu należności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
  8. Wniosek dotyczący umorzenia przez Zarząd Powiatu należności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Nowym Czarnowie.
  9. Wniosek dyrektora Domu Dziecka w Binowie dotyczący wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej samochodów marki Polonez Caro oraz samochodu Volkswagen Transporter i ustalenia wysokości procentowej obniżenia ceny.
  10. Wniosek dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju dotyczący wyrażenia zgody na zbycie samochodu marki Polonez Caro.
  11. Wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu dotyczący wyrażenia zgody na zbycie samochodu marki Polonez Cargo.
  12. Wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dotyczący wyrażenia zgody na zbycie samochodu marki Polonez Cargo.
  13. Wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju dotyczący wyrażenia zgody na zbycie samochodu marki Polonez Cargo.
  14. Wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie dotyczący wyrażenia zgody na zbycie samochodu marki Polonez Caro oraz samochodu Ford Transit.
  15. Analiza ofert samochodów Polonez Caro zebranych ze źródła "Giełda samochodowa" oraz www.autogiełda.com.pl.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s ustalenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań własnych Powiatu o charakterze inwestycyjnym, ustalonych w zestawieniu przychodów i wydatków PFOŚiGW w Gryfinie.
  2. Pismo Urzędu Miejskiego w Chojnie dotyczące zawiadomienia w sprawie wycinki drzewa - dębu przy ul. Barnkowo (koło sklepu) w m. Chojna.
  3. Pismo Związku Inwalidów Wojennych dotyczące wsparcia finansowego działalności statutowej związku.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia wykonania opinii geotechnicznej dotyczącej oceny warunków gruntowo-wodnych podłoża działki budowlanej zlokalizowanej na terenie SOS-W w Chojnie.
  5. Zatwierdzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: Kompleksowy nadzór inwestorski nad rozbudową Szpitala Powiatowego w Gryfinie - budowy windy.
  6. Informacja Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński oraz placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku szkolnym 2004/2005.
  7. Informacja n/t podpisanych aneksów do umowy użyczenia oraz porozumienia w sprawie użyczenia na okres 7 lat ulicy - Plac Wolności położonej w Moryniu.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich dotyczący zabezpieczenia dodatkowych niezaplanowanych środków finansowych w kwocie 42.700, 00 zł brutto na uiszczenie zapłaty za usługę uruchomienia systemu POJAZD w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Pismo Wicemarszałka Województwa Henryka Rupnika z podziękowaniami za życzenia imieninowe.

data opublikowania: 2005-02-09 14:57:35
data ostatniej aktualizacji: 2005-02-09 14:57:35

Strona odwiedzona 998 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.