Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

99 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-03-08, godz.14:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu 97/II/2004 z 11 lutego 2005 r. i 98/II/2005 z 23 lutego 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Szczecinie.
  2. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie dotyczące interpretacji przepisów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  3. Informacja dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie zobowiązań publicznoprawnych wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
  4. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie pisma spółki "Projekty Kapitałowe" wzywające Powiat do zapłaty kwoty 538 972,28 zł będącej zobowiązaniem SPZZOZ w Gryfinie.
  5. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia dotyczący wyrażenia zgody na przystosowanie pomieszczenia w przychodni przy ul. Niepodległości na tymczasową pracownię RTG.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania aparatury medycznej i sprzętu medycznego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2005 r.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami dotyczące propozycji wspólników NZOZ "Vita-Med" S.C. o zaliczenie kwot wierzytelności SPZZOZ na poczet części transakcji wykupu budynku przychodni przy ul. 9 Maja 8 w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert w części dotyczącej prowadzenia 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o wprowadzeniu systemu informacji oświatowej.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w drodze konkursu.
  3. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o podjęciu inicjatywy stowrzenia zintegrowanego wojewódzkiego systemu pomiaru prędkości.
  4. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie organizacji spotkania z udziałem zarządców dróg publicznych na terenie miasta i gminy Gryfino.
  5. Pismo ZNP - Zarząd Oddziału w Gryfinie dotyczące konieczności dokonania aneksu do regulaminu wynagradzania nauczycieli uchwalonego przez Radę Powiatu w Gryfinie.
  6. Pismo pełnomocnika firmy "BROKERS" dotyczace oferty najmu pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 87.
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zakupu zestawu komputerowego do obsługi Systemu Informacji Oświatowej.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sparwie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Pismo przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych Powiatu Gryfińskiego w sprawie zorganizowania wspólnej sesji z Radą Powiatu.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2005-03-10 13:54:43
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-10 13:54:43

Strona odwiedzona 863 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.