Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

104 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-05-06, godz.08:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 103/II/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Informacja na temat przebiegu realizacji inwestycji pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie - budowa windy".
  2. Ponowne rozpatrzenie informacji Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych na temat ustaleń podjętych na posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji i realizacji zadania pod nazwą: "Rewitalizacja obiektów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Chojnie".
  3. Pismo firmy "Jatex-Finanse" w sprawie wyrażenia gotowości do zawarcia umowy ugody na spłatę zobowiązań SPZZOZ wobec w/w firmy.
  4. Pismo Kancelarii Radcy Prawnego Macieja Andreckiego dot. realizacji umowy z Bemo Motors Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
  5. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie przyjęcia projektu pisma będącego odpowiedzią na pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Pismo dyrektora AR i MR o podjęcie działań zachęcających jak największą liczbę producentów rolnych, do szybkiego złożenia wniosków o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych.
  2. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Trzcińsku- Zdroju.
  3. Informacja na temat kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.
  4. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie przedłużenia umowy o pracę Pani Elżbiecie Antkowicz dyrektorowi DPS w Nowym Czarnowie.
  5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s wyrażenia zgody na podział nieruchomości oznaczonej nr działki 167/3 położonej w obrębie miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem byłej Przychodni nr 1, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  6. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Łużyckiej 82/4 stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Pana Krzysztofa Sobczaka w sprawie przeprowadzenia remontu w celu zlikwidowania zapachu chemicznego.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej Domem Dziecka w Binowie, stanowiącej własność powiatu gryfińskiego.
  8. Podpisanie aneksów w sprawie zmiany wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
  9. Podpisanie aneksów w sprawie zmiany wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Powiatu Gryfińskiego w 2005 r. (Domy Dziecka w Binowie, Trzcińsku- Zdroju i "AGATOS" w Gardnie).
  10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Osinów Dolny o łącznej powierzchni 6,6235 ha.
  11. Pismo uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z prośbą o wsparcie w działaniach mających na celu znalezienie nowego budynku na potrzeby warsztatów.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały Nr XXVIII/337/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały Nr XXVIII/332/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ppor. Ryszarda Kuleszy.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały Nr XXVIII/349/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Zawodowych w Gryfinie w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zapłaty firmie "CALESCO" Sp. z o.o. za naprawę wentylatorów w kotłowni w ZSP Nr 2 w Chojnie.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie wykonania remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania wtórnika przez sc. "GEODEZJA" Helena i Michał Kaznocha, niezbędnego do sporządzenia dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pn. "Termomodernizacja obiektów powiatowych - modernizacja węzła cieplnego i wymiana przyłącza cieplnego Szpital Powiatowy w Gryfinie".
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Zatwierdzenie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzony na dzień 31.12.2004 r. oraz zapoznanie się z bilansem jednostki budżetowej - Starostwo Powiatowe.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2005-05-09 08:13:00
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-09 08:13:00

Strona odwiedzona 894 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.