Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

109 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-06-15, godz.13:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu 107/II/2005 r. z 24 maja 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie skrócenia okresu wypowiedznia i rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron z dniem 20 czerwca 2005 r.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SPZZOZ w Gryfinie za rok 2004.
  3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie pisma Jatex-Finanse z dnia 02 czerwca 2005 r.
  4. Wniosek Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie restruktryzacji SPZZOZ w Gryfinie.
  5. Wniosek dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie przeniesienia archiwum SPZZOZ w Gryfinie z pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. 9 Maja 8 w Gryfinie (dawna Przychodnia Rejonowa Nr 2).
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego oznaczonej nr działki 78/1 pow. 2 298 m2, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino przy ul. Szczecińskiej 21.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie z obowiązku przeprowadzenia przetargu na wynajem NZOZ "ORTOS" w Szczecinie gabinetu stomatologicznego w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego położonego w Chojnie, przy ul. Dworcowej 3.
  3. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s rozliczenia planów finansowych domów pomocy społecznej w Nowym Czarnowie i Moryniu w 2005 r. w związku ze zmianą zasad finansowania od 1 stycznia 2005 r.
  4. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w budżecie PCPR w Gryfinie na 2004 r.
  5. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Polickim.
  6. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zmiany wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Myśliborskim.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia projektu budowlano - wykonawczego na remont gabinetu RTG w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia powiatu gryfińskiego do projektu stypendialnego Działania 2.2 ZPORR wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanego z EFS i budżetu państwa oraz przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywnie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 prowadzonych przez powiat gryfiński.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przystąpienia powiatu gryfińskiego do projektu stypendialnego Działania 2.2 ZPORR wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanego z EFS i budżetu państwa oraz przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywnie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego.
  4. Informacja Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat podziału środków na stypendia EFS dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  5. Informacja Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat zmian w regulaminach przyznawania i przekazywania stypendiów z EFS.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontó, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia projektu budowlano-wykonawczego na modernizację węzła cieplnego w Przychodni oraz Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005.
  3. Przyjęcie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  4. Przyjęcie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  5. Przyjęcie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  6. Przyjęcie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  7. Przyjęcie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  8. Przyjęcie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.
  9. Przyjęcie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  10. Przyjęcie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  11. Przyjęcie projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Ponowne rozpatrzenie wniosku w sprawie rozważenia możliwości zabezpieczenia i przyznawania środków finansowych na zakup sprzętu i oprogramowania użytkowego i systemowego.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Zamieszczanie ogłoszeń prasowych Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie w lokalnych i regionalnych dziennikach (tygodnikach) województwa zachodniopomorskiego oraz w dziennikach ogólnopolskich (z wyłączniem ogłoszęń promocyjnych).
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2005-06-21 07:52:26
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-21 07:52:26

Strona odwiedzona 843 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.