Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

115 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-07-14, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie dot. przydzielenia dr M. Raoul Daffe mieszkania w Gryfinie.
  2. Wniosek dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie przyznania dotacji na zakup sprzętu do wykonania testów kontroli jakości obrazowania w pracowni RTG Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
  3. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w/s zwiększenia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Gryfiński w 2005 r.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
  3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego oznaczonej nr działki78/1 o pow.2 298m?, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino przy ul. Szczecińskiej 21, wyboru formy przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej w wysokości 1 200 000,00zł
  4. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie potwierdzenia aktualności wniosku dot. zmiany przeznaczenia działki 335/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino w planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
  5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wystąpienia do Burmistrza Gminy Chojna o nieodpłatne przekazanie na własności Powiatu udziału 4/9 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem działki 138 w obrębie 2m. Chojna.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Binowo gm. Stare Czarnowo.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Pismo dr inż. arch. Karola Krzątały w sprawie nieegzekwowania kar umownych związanych z przedłużeniem terminu wykonania dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową Internatu ZSP Nr 2 przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie, budowę parkingu na 20 miejsc postojowych oraz dojazdu dla osób niepełnosprawnych zawarta z Inwestorem w dniu 20.04.2005 r.
  2. Wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dot. zmiany kategorii ulic na terenie m. Gryfino.
  3. Informacja dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie propozycji zgłoszonej przez Burmistrza Gminy Chojna dot. zmiany dotychczasowej kategorii Placu Konstytucji 3 Maja w Chojnie.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie zatwierdzenia szacunkowej wartości zamówienia oraz zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oraz dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych, wszystkich rodzajów, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.).
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów, wykonanych zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123, z późn. zm.).
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót dla inwestycji pod nazwą: "Termomodernizacja dachu budynku warsztatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie wraz z wymiana naświetli oraz w sprawie zatwierdzenia szacunkowej wartości zamówienia oraz kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację w/w inwestycji jak również w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.
  7. Spotkanie z Panem dr arch. Karolem Krzątałą w sprawie omówienia kwestii dotyczących relokacji PCPR, Wydziału Transportu i Komunikacji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i PINB do budynku na ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek - informacja Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej dot. wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Kontraktów Wojewódzkich dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2005 - 2006 w roku budżetowym 2005.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich dot. informacji o realizowanym koszcie na rok 2005 oraz o szacunkowej wartości ubezpieczenia majątku trwałego oraz OC Powiatu Gryfińskiego na okres: 01.08.2005 - 31.07.2006 r
  3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę oleju opałowego lekkiego odpowiadającego parametrom oleju typu EKOTERM PLUS" oraz zatwierdzenie SIWZ do w/w postępowania.
  4. Pismo Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Regalica" w Gryfinie dot. wsparcia finansowego imprezy plenerowej z okazji jubileuszu.
 6. PION SKARBNIKA.
  1. Wniosek w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.

data opublikowania: 2005-07-16 11:07:43
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-16 11:07:43

Strona odwiedzona 1018 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.