Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

116 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-07-25, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
 2. PION STAROSTY.
  1. Spotkanie z Przedstawicielami"Intermed" Sp. z o.o w sprawie omówienia restrukturyzacji Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
  2. Projekt umowy przedwstępnej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a NZOZ "Intermed" Sp. z o.o.
  3. Uchwała Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zbyciu, wydzierżawieniu i wynajęciu majątku trwałego.
  4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia budżetu na 2005 rok w dziale 853 rozdział 85333, z przeznaczeniem na sfinansowanie pochodnych od dodatków do wynagrodzeń oraz podwyżek płac pracowników Urzędu Pracy w Gryfinie oraz Filii w Chojnie.
  5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/285/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 2 lutego 2005 r.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dot. sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 5 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oznaczonej nr działki 77/1 położonej w obrębie 5, miasta Gryfino przy ul. Łużyckiej 82, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego oraz w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych oznaczonych nr działek77/2, 77/3, 77/4 położonych w obrębie 5, miasta Gryfino przy ul. Łużyckiej 82, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego jak również ustalenia cen wywoławczych oraz wybór formy przetargu na zbycie w/w nieruchomości.
  2. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca wszczęcia procedury rejestracji fundacji przez Państwa Drabik.
  3. Informacja Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju dot. sprzedaży samochodu osobowego w Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdroju.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych dot. zatwierdzenia przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na urządzenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Łużyckiej 1 w Gryfinie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, na postępowanie o zamówienie publiczne na "termomodernizację ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji wraz z modernizacją wentylacji w ZSP nr 2 w Gryfinie".
  2. Uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: "Termomodernizację ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 w Gryfinie".
  3. Wniosek Pani Wandy Kmieciak dot. zwolnienia z kosztów należnych z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Łużyckiej w Gryfinie, na działalność PSOUU w Gryfinie - Zespół Rehabilitacyjno - Terapeutyczny.
  4. Pismo Pani Elżbiety Wójcik Przewodniczącej Zarządu Koła PSOUU w Gryfinie w sprawie częściowego umorzenia opłat za media w użytkowanych pomieszczeniach w budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz przedłużenie umowy na korzystanie z pomieszczeń szkolnych od dnia 01.09.2005 r.
  5. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie propozycji zgłoszonej przez Burmistrza Gminy Chojna dot. zmiany dotychczasowej kategorii Placu Konstytucji 3 Maja w Chojnie.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych w wysokości 200. 000,00 zł ujętych w dziale 750 rozdziale 75020 paragrafie 6050 planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005, przeznaczonych na pokrycie kosztów relokacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na ul. Łużycką do pomieszczeń internatu ZSP nr 2 w Gryfinie.
 5. SPRAWY RÓŻNE, INROFMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie Andrzeja Bandurowskiego n/t spłat zobowiązań SP ZZOZ w Gryfinie w latach 2002 - 2005.

data opublikowania: 2005-07-27 08:46:56
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-27 08:46:56

Strona odwiedzona 954 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.