Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

118 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-08-09, godz.09:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 114/II/2005 z dnia 6 lipca 2005 r., 115/II/2005 z 14 lipca 2005 r., 116/II/2005 z dnia 25 lipca 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/w zwiększenia budżetu na 2005 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie pochodnych od dodatków do wynagrodzeń oraz podwyżek płac pracowników Urzędu Pracy w Gryfinie oraz filii w Chojnie.
  2. Ponowne przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie trybu i zasad postępowania spzoz przy zbyciu, wydzierżawieniu i wynajęciu majątku trwałego zakładów.
  3. Informacja dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej.
  4. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w/s przyjęcia projektu umowy przedwstępnej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, NZOZ INTERMED Sp. z o.o. z siedziba w Nowogardzie zobowiązującej strony do zawarcia umowy określającej kierunki i warunki dalszego wdrażania restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, przy udziale NZOZ INTERMED Sp. z o.o. oraz w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Powiatu w Gryfinie do podpisania umowy przedwstępnej.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr 497/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 12.01.2005 r. w/s realizacji zadań z PFOŚ i GW w Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w/s zlecenia wykonania robót budowlanych w ramach rmontu pomieszczenia przeznaczonego na Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy w budynku Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Łużyckiej 1 w Gryfinie.
  3. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca zadania audytowego pod nazwą "Udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i sposobu ich rozliczania".
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Gryfinie do udziału w pracach Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Gryfińskiego.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie w drodze darowizny, udziału 770/1000 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 167/3 o pow. 4 259 m2, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Pismo Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie w informujące o konieczności przeprowadzenia pomieszczeń pracowni szkolnych w ZSP Nr 2 w Chojnie.
  2. Rozpatrzenie sprawy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie, o umorzenie opłat za media oraz wynajem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 82.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia wartości szacunkowej zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne na: "Zmianę sposobu użytkowania części budynku internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej na budynek administracyjno - biurowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie". Wartość szacunkową robót sporządzono na podstawie kosztorysów inwestorskich.
  4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:
   1. zmiany Uchwały Nr XVI/178/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30.06.2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gryfińskiego,
   2. uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego III edycja na lata 2005-2010.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  2. Przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu prac na budżetem 2006.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę sprzętu komputerowego" oraz zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w postępowania.

data opublikowania: 2005-08-12 14:26:39
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-12 14:26:39

Strona odwiedzona 830 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.