Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

120 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-08-25, godz.08:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów 117/II/2005 z 3 sierpnia 2005 r., 119/II/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie dofinansowania SPZZOZ kwota 161 433,38 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych.
 3. PION WICESTAROSTY..
  1. Wniosek Dyrektora DPS w Nowym Czarnowie w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na bieżące funkcjonowanie domu w celu terminowego regulowania opłat z tytułu dostaw energii, wody oraz administrowania terenu
  2. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w sprawie zwiększenia budżetu na 2005 r.
  3. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów: Ford Transit i Polonez Cargo.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów, którym powierzono pełnienie funkcji od dnia 1 września 2005 r. - Pani Jolancie Majewskiej - dyrektorowi Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie oraz Pani Małgorzacie Ryss - Dyrektorowi ZSP Nr 2 w Chojnie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od 1 września 2005 r. do 28 lutego 2006 r.
  3. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu zmieniającej uchwałę nr 475/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu- Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne na "Wymianę stolarki okiennej w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne na "Na zmianę sposobu użytkowania części internatu w ZSP nr 2 w Gryfinie".
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne na "Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z wykonaniem elewacji w ZSP Nr 2 w Gryfinie.
  7. Informacja na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006 w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat gryfiński.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na postępowanie o zamówienie publiczne na "Termomodernizację-docieplenie budynku sali gimnastycznej wraz z wykonaniem elewacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie" zwiększonych o koszty docieplenia stropodachu.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 16.08.2005 r.
  2. Wniosek Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej w sprawie ufundowania podarunków dla kombatantów ze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z okazji 66 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Dnia Weterana.
  3. Wniosek Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej w/s ufundowania nagród dla firmy PHUP "Sady" Trzcińsko - Zdrój, która została wicemistrzem AGROLINI 2005 oraz Tadeusza i Tomasza Majera z Bani, którzy zajęli III miejsce w VI edycji konkursu na szczeblu wojewódzkim na "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia Dyrektorowi DPS w Trzcińsku Zdroju pełnomocnictwa obejmującego sprawy związane ze złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych - zakup i montaż dźwigu osobowego w obiekcie służącym rehabilitacji - DPS oraz dofinansowanie remontu nawierzchni drogi dojazdowej.
 6. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.
  1. Pismo Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie rozbudowy budynku tut. Komendy.

data opublikowania: 2005-08-26 09:08:54
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-26 09:08:54

Strona odwiedzona 881 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.