Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

122 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-09-14, godz.08:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów 121/II/2005 z 7 września 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące o wpłynięciu pisma skierowanego przez prezesa NZOZ "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie w sprawie wydania promesy na dzierżawę nieruchomości i mienia Szpitala (budynek byłego OIOM oraz Przychodni Specjalistycznej).
  2. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowanego przez prezesa NZOZ "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie do dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wydania promesy na dzierżawę nieruchomości i mienia Szpitala (budynek byłego OIOM oraz Przychodni Specjalistycznej).
  3. Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące wystąpienia do Ministra Sprawiedliwości wraz z opinią prawną, w sprawie podjęcia interwencji względem prowadzenia egzekucji komorniczych w stosunku do zobowiązań podlegających restukturyzacji.
  4. Pismo Związku Powiatów Polskich dotyczące przesłania Prezesowi NFZ protestu przeciwko tolerowaniu postępowania dyrektorów oddziałów NFZ umożliwiających dokonywanie zajęć komorniczych w stosunku do restrukturyzowanych szpitali.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zapłaty za nadzór autorski prowadzony zg. z umową nr 91/05 z dn. 25.05.2005 r. w związku z rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Plac Konstytucji 3 Maja w Chojnie.
  3. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie dotyczące wyrażenia opinii w sprawie zaliczenia dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Gryfino do kategorii dróg gminnych.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego w ramach projektów stypendialnych.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważenienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu - Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
   1. ustalenia dysponentów środków pochodzących z Europejskiego Funudszu Społecznego oraz budżetu państwa, przeznaczonych na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
   2. wyznaczenia dysponenta środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na wypłatę stypendiów dla studentów.
  7. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie:
   1. powierzenia Miastu i Gminie Gryfino prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Bibliotekę Publiczną w Gryfinie,
   2. powierzenia Miastu i Gminie Chojna prowadzenia zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej na obszarze powiatu gryfińskiego poprzez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnie.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: "Termomodernizację dachu wraz z wymianą naświetli w budynku warsztatu w ZSP Nr 2 w Chojnie".
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie pisma do Zarządu Powiatu w Gryfinie, informującym o trudnej sytuacji finansowej szkoły.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  2. 2Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dotacji na zadania z zakresu zadania własnego powiatu realizowane przez organizacje pozarządowe w 2005 r.

data opublikowania: 2005-09-20 12:24:27
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-20 12:24:27

Strona odwiedzona 919 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.