Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

124 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-09-21, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów 122/II/2005 z 14 września 2005 r. i 123/II/2005 z 16 września 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Spotkanie z Dyrektorem Oddziału NFZ w Szczecinie - Panem Markiem Makowskim oraz konsultantem wojewódzkim w zakresie ginekologii i położnictwa - Panem doc. Zbigniewem Celewiczem.
  2. Wniosek Projektów Kapitałowych Sp. z o.o. w Krakowie o udostępnienie informacji publicznej.
  3. Pismo wierzyciela Pana Andrzeja Maciejewskiego dotyczące zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie.
  4. Pismo wierzyciela Pana Piotra Rafalskiego dotyczące zobowiązania SPZZOZ w Gryfinie.
  5. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie akceptacji wniosku o udzielenie pożyczki przez Bank Gospodarstwa Krajowego na pokrycie zobowiązań wynikających z tzw. ustawy "203" oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenie pożyczki w postaci hipoteki na nieruchomościacj SPZOZ Szpital Powiatowy oraz wystawienie weksla i podpisanie deklaracji wekslowej.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie akceptacji aneksu do umowy najmu Nr OR.94/2005 z dnia 02.06.2005 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a Agencją Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w Szczecinie Jednostka Gospodarcza Zasobu w Gryfinie.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie powołania komisji przetargowej ds. wyboru oferty na wykonanie opracowań geodezyjnych oraz wycen szacunkowych nieruchomości będących własnościa Powiatu Gryfińskiego.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie akceptacji istotnych warunków zamówienia, której przedmiotem jest wycena szacunkowa nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie akceptacji ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wygaszenia trwałego zarządu Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Baniach na nieruchomością oznaczoną numerem działki 332 o pow. 0,2438 ha, położoną w obrebie 3 m. Cedynia, stanowiącą Plac Wolności.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: "Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie przy ul. Parkowej 5".
  2. Wnisoek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zawarcia umowy o pełenienie nadzoru inwestorskiego z Biurem Projektów i Nadzoru Budowlanego mgr inż. Mirosławem Strugarkiem.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr 531/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie harmonogramu wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie:
   1. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 Euro w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych budynkó Starostwa Powiatowego w Gryfinie",
   2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do w/w postępowania.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie podpisania umowy na wspólne wykonanie ogrodzenia przebiegającego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a wnioskodawcą - Panem Andrzejem Michalczyszynem.

data opublikowania: 2005-09-27 14:36:44
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-27 14:36:44

Strona odwiedzona 796 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.