Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

126 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-10-05, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów 125/II/2005 z 29 września 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie w sprawie projektu pisma będącego odpowiedzią na pismo Projektów Kapitałowych w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
  2. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części sprzętu medycznego oraz wydzierżawienie części sprzętu medycznego.
 3. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przekazania zaliczkowo 20% wartości grantu na realizację Projektu Socrates-Comenius.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu - Stypendia EFS dla studentów w powiecie gryfińskim.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania komisji stypendialnej, przyznającej stypendia na Wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie rozważenia możliwości przekazania Wydziałowi Komunikacji i Transportu - (Oddział zamiejscowy w Chojnie) pokoju Nr 35 znajdującego się obok pokoju zastępcy naczelnika wydziału.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne na: "Modernizację węzła cieplnego - Szpital Powiatowy w Gryfinie".
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na: "Modernizację węzła cieplnego i wymianę przyłącza cieplnego - Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, realizowanego w ramach projektu pn.:" Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego".
  8. Pismo Sekretarza Cedyni dotyczące wydania opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi publicznej - Plac Wolności w Cedyni.
  9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s ustanowienia pełnomocnictwa szczególnego dla Dyrektora ZSP Nr w Chojnie do zawarcia oraz wykonania umowy na realizację projektu UE Sokrates - Comenius Akcja I w roku szkolnym 2005/2006.
  10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz wartości szacunkowej zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne na: "Modernizację węzła cieplnego - Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wartości szacunkowej na postępowanie o zamówienia publiczne i zatwierdzenie SIWZ na postępowanie o: "Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV w DPS w Moryniu.
 4. PION SKARBNIKA.
  1. Wniosek w sprawie przedłużenia spłaty terminu kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie niedoboru budżetowego występującego w 2005 r.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr 500/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2005.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia dysponenta przekazanych środków z PFRON.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr XX/246/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.
  6. Wniosek w sprawie rozszerzenia zadań Referatu Audytu i Kontroli o zadanie pn. "Kontrola przestrzegania przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego, funduszy celowych oraz środków pozyskiwanych z UE, realizacji procedur.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie potrącenia z wynagrodzenia kary umownej w wysokości 207,77 zł firmie EL TORO S.C. -wykonawcy przedmiotu postępowania na "Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem" za nieterminową dostawę części zamówienia o wartości 20 776,60 zł.

data opublikowania: 2005-10-06 14:11:38
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-06 14:11:38

Strona odwiedzona 841 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.