Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

127 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-10-12, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów 126/II/2005 z 5 października 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Omówienie projektów umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a NZOZ „INTERMED” Sp. z o.o. w Nowogardzie określającej kierunki i warunki dalszego wdrażania programu restrukturyzacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  2. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia dotycząca realizacji projektów współfinansowanych z ZPORR pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie. Budowa windy” oraz „Zakup sprzętu medycznego i aparatury” (umowy i płatności).
  3. Omówienie materiałów dotyczących programów profilaktyki zdrowotnej dla Powiatu Gryfińskiego.
  4. Zapoznanie się z Powiatowym Rocznym Planem Zabezpieczenia Działań Ratowniczych na rok 2006.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s wyznaczenia dwóch członków Zarządu do podpisania umowy intencyjnej pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Szczecinie a powiatem Gryfińskim w sprawie współfinansowania rozbudowy i docieplenia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gryfinie.
  6. Pismo Burmistrza Morynia w sprawie realizacji porozumienia i umowy przekazania w użyczenie Placu Wolności w Moryniu.
  7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia budżetu na 2005 rok na sfinansowanie pochodnych od dodatków do wynagrodzeń oraz podwyżek płac pracowników Urzędu Pracy w Gryfinie i filii w Chojnie.
  8. Pismo Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w/s pomocy w pełnym utrzymaniu lecznictwa odwykowego w Gryfinie.
  9. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym kwoty 541.052,94 zł względem wierzyciela SPZZOZ w Gryfinie – Projekty Kapitałowe Sp. z o.o. w Krakowie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s przyjęcia zestawienia przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r..
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s przekazania na rzecz Gminy Cedynia w drodze darowizny na cel publiczny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej numerem działki 332, położonej w obrębie 3 miasta Cedynia.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s nabycia udziału do 4/9 części nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 138 pow. 391 m2 oraz nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami działek 194/1 o pow. 911 m2 i 194/4 o pow. 81 m2 w udziale 25/100, położonych w Chojnie przy ul. Młyńskiej, stanowiących własność Gminy Gryfino.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej – Dom Dziecka w Binowie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg na temat stanu realizacji projektu finansowanego w ramach ZPORR pn. „Budowa drogi Wełtyń – Gajki. Przejście przez m. Bartkowo”.
  2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie sprzedaży środka trwałego – samochodu osobowego Fiat 126 p.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne pn. „Adaptacja pomieszczeń na łazienki. Wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian”, realizowanego przez DPS w Trzcińsku Zdroju.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń na łazienki” w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania środków na organizację obchodów 40-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.
  2. Wniosek Pana Tomasza Soroki w sprawie wprowadzenia zadania do budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  3. Pismo Radnej Powiatu Gryfińskiego Wandy Kmieciak w sprawie wprowadzenia zadań do budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 r.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie odwołania członka komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych budynków Starostwa Powiatowego w Gryfinie”.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie odroczenia terminu płatności do dnia 30.11.2005 r. zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie wobec Powiatu Gryfińskiego z tytułu opłat ryczałtowych za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych oraz energie elektryczną i ogrzewanie do filii PUP w Chojnie za okres 01.08.2005 r. do 30.11.2005 r. oraz nienaliczanie odsetek za zwłokę od powyższych zobowiązań.

data opublikowania: 2005-10-14 10:02:41
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-14 10:02:41

Strona odwiedzona 914 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.