Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

133 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-11-21, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 132/II/2005 z dnia 14 listopada 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy na 2005 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów materiałów i wyposażenia, opłat za media oraz na pokrycie części kosztów przeprowadzonego arbitrażu.
  2. Zapoznanie się z wykazem zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  3. Projekt umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a NZOZ "Intermed" z siedzibą w Nowogardzie z naniesionymi poprawkami przez NZOZ "Intermed".
  4. Pismo Jatex - Finanse z zapytaniami na temat aktualnej sytuacji prawnej SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie dofinansowania domów pomocy społecznej - realizacja programów naprawczych.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego DPS w Moryniu.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w/s zatwierdzenia wartości zamówienia na postępowanie o zamówienie publiczne i zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie na "Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gryfinie" w budynku Powiatowej PSP w Gryfinie.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu o zmianie uchwały w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków PFOŚ i GW w Gryfinie w 2005 r.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przekazania w trwały zarząd na rzecz PZD w Gryfinie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie Wełtyń II oraz Pniewo, gmina Gryfino.
  9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej dwóch lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju pełnomocnictwa obejmującego sprawy związane z realizacją zadania "adaptacji pomieszczeń na łazienki, wymiana okien i docieplenie ścian w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju", w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach "Kontraktu Wojewódzkiego".
  11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przesunięcia środków finansowych PFRON pomiędzy zadaniami.
  12. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału działki zabudowanej oznaczonej numerem 77/1, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
  13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w budynku sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Chojnie przy ul. Dworcowej 3, usytuowanym na działce pozostającej w trwałym zarządzie ZSP Nr 1 w Chojnie, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
  14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki sprawie ujęcia środków na Projekt Sokrates - Comenius jako niewygasających w roku 2005.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu oraz unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne na: "Wymiana stolarki okiennej w budynku DPS w Moryniu".
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie".
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zlecenia prac dodatkowych na roboty budowlane prowadzone w związku z termomodernizacją stropodachu na budynkach warsztatów w ZSP Nr 2 w Chojnie.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s dofinansowania zakupu wyposażenia kuchni i stołówki w SOS-W w Chojnie.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie na seminarium Pt. "Droga młodych w Europie" w Ośrodku Studiów Ogólnoeuropejskich w Vlotho.
  7. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  8. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat propozycji Burmistrza Gminy Chojna w sprawie budowy Sali gimnastycznej w Chojnie.
  9. Pismo Transprojekt Gdański dotyczące opracowania projektu budowlanego drogi ekspresowej S3, odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Pismo Dyrektora ZSP Nr 2 Chojnie informujące o przekroczeniu dyscypliny finansowej z tytułu nieprzekazania dochodów za miesiąc październik w terminie.
  2. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w sprawie zezwolenia na prowadzenie obsługi bankowej Funduszu Pracy przez Banki Spółdzielcze.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
  11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r.
  12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym na rok 2005.
  13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w planie finansowym PFOŚ i GW na rok 2005.
  14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.
  15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Głównego Księgowego do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych organu finansowego, jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego, funduszy celowych.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa mebli biurowych".

data opublikowania: 2005-11-24 11:00:49
data ostatniej aktualizacji: 2005-11-24 11:00:49

Strona odwiedzona 892 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.