Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

137 posiedzenie Zarządu Powiatu

2005-12-07, godz.08:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów nr 133/II/2005 z dnia 21 listopada 2005 r., 134/II/2005 z dnia 22 listopada 2005 r., 135/II/2005 z dnia 24 listopada 2005 r., 136/II/2005 z dnia 30 listopada 2005 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Projekt odpowiedzi na pismo spółki „Projekty Kapitałowe” sporządzonej przez dyrektora SPZZOZ w Gryfinie.
  2. Ponowne rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZZOZ w Gryfinie o rozpoczęcie procesu likwidacji zakładu.
  3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podpisania umowy współpracy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie a NZOZ "INTERMED" Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie określającej wzajemne działania przy restrukturyzacji opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa zamkniętego i ambulatoryjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zasady realizacji przedsięwzięć w zakresie świadczenia usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w tym eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie niezbędnymi składnikami majątkowymi.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyboru oferty na ochronę budynków Powiatu Gryfińskiego administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
  2. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zwiększenia dotacji celowej z budżetu powiatu, dla Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „AGATOS” w Gardnie prowadzonego przez Państwa Agnieszkę i Tomasza Drabik.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2006 r.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  5. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Gądno gm. Moryń o łącznej powierzchni 24,7081 ha.
  6. Wniosek PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków i dochodów dotyczących porozumień zwartych między powiatami.
  7. Wniosek PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie budżetu PCPR w Gryfinie na 2005 r.
  8. Wniosek PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie budżetu PCPR w Gryfinie na 2005 r.
  9. Wniosek Dyrektora DPS w Trzcińsku Zdroju w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki Polonez Cargo będącego na stanie ewidencyjnym DPS w Trzcińsku - Zdroju w trybie bezprzetargowym za kwotę 1.400 zł.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania środków finansowych na odnowienie pomieszczenia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
  2. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu oraz znieważenie postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń internatu ZSP Nr 2 w Gryfinie.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie powołania 3 osobowej komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Starosty Gryfińskiego za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2004/2005 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Osadników Wojskowych w Mieszkowicach.
 5. PION SEKRETARZA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr 238/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 5 maja 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi.
  2. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w trybie zapytania o cenę na: Dostawę mebli biurowych.
  3. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w przetargu nieograniczonym na: Dostawę metalowych regałów przesuwanych oraz stacjonarnych.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie prywatyzacji Zespołu Elektrowni "Dolna Odra" S.A. w Nowym Czarnowie.

data opublikowania: 2005-12-09 08:03:42
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-09 08:03:42

Strona odwiedzona 797 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.