Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

144 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-01-11, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 143/II/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo spółki Jatex - Finanse w sprawie oczekiwanej spłaty zobowiązań w roku 2006.
  2. Zapoznanie się z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zatwierdzenia projektu programu restrukturyzacyjnego SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu na rok 2006 dotacji celowej dla SPZZOZ w Gryfinie.
  4. Zapoznanie się z rocznym zestawieniem ilości wydanych wniosków paszportowych w punkcie paszportowych w punkcie paszportowym w Gryfinie w 2005 roku.
  5. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat przejęcia pracowników przez poszczególne zakłady opieki zdrowotnej podczas restrukturyzacji SPZZOZ i SPZOZ Szpital Powiaty w Gryfinie.
  6. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w planie budżetu PCPR w Gryfinie na rok 2006.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zmiany umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczący sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27 grudnia 2005 r. stwierdzającej wygaśnięcie trwałego zarządu.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w drodze darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni, przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej nr działki 161, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino i zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości.
  8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości oznaczonej nr działki 163, położnej w obrębie 3, miasta Gryfino, stanowiącej własność Gminy Gryfino na nieruchomość oznaczoną nr działki 167/17, położoną w obrębie 3, miasta Gryfino, stanowiącą własność Powiatu Gryfińskiego.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Pani Urszuli Kwietniewskiej - Łacny pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji z PFRON w sprawie utworzenia Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie.
  10. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca zobowiązań wymagalnych na dzień 10.01.2006.
  11. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca planu wydatków na 2006 rok PCPR w Gryfinie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2006.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie unieważnienia przetargu na wybór wykonawcy inwestycji związanej z remontem i adaptacją pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  3. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu Burmistrza Chojny dotyczące udzielenia informacji, kto i w jakim zakresie z dniem 1 stycznia będzie utrzymywał czystość i porządek dróg publicznych powiatowych na ternie miasta Chojna.
  4. Notatka Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dotycząca nowych zadań wykonywanych przez Powiat związanych z wejściem w życie przepisów o recyclingu pojazdów.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Przyjęcie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego" realizowanego w ramach ZPORR.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniająca uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok.
  5. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważniania kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2006.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek Komisji Spraw Społecznych dotyczący przygotowania zestawienia zawierającego miesięczny dochód szpitala z tytułu kontraktu i miesięcznego kosztu jego utrzymania.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gryfińskiego.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Pani Jolanty Majewskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie Pani Ewy Król-Butrynowskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Pani Natalii Sikory do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie Pana Jerzego Bednarczyka do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach Pana Antoniego Kluzka do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie Pani Elżbiety Antkowicz do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie Pani Teresy Narzekalak do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Chojnie Pani Małgorzaty Ryss do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie Pana Zbigniewa Niechciała do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju Pana Zdzisława Iwanickiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Pani Doroty Mielniczek do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku-Zdroju Pani Maryli Bieniek do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie Pana Bronisława Tessara do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Pani Urszuli Kwietniewskiej-Łacny do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pani Barbary Żurowskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie Pana Ryszarda Dzioka do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Pana Mariana Mielczarka do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
  20. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie podpisania aneksu do umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę metalowych regałów przesuwanych oraz stacjonarnych".
  21. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy w trybie wolnej ręki "Wykonywanie powszechnych usług pocztowych poprzez przyjmowanie opłat przy użyciu maszyny do frankowania za przesyłki i zwracanie przesyłek rejestrowych".
  22. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w sprawie podpisania aneksu do umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Dostawę mebli biurowych" - firmą "Biuromarket" Beata Borysewicz.
  23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawi uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

data opublikowania: 2006-01-13 11:35:10
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-13 11:35:10

Strona odwiedzona 988 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.