Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

145 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-01-18, godz.10:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie informujące o zgłaszaniu przez pracowników zakładu roszczeń z tytułu wypłaty tzw. "13 pensji".
  2. Pismo Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem odpowiedzi na pismo Pani Krystyny Łuby - byłego pracownika SPZZOZ w Gryfinie.
  3. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie wraz z projektem odpowiedzi na pismo spółki Jatex - Finanse z dnia 03.01.2006 r.
  4. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat działalności na stanowisku dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  5. Informacja Dyrektora PUP w Gryfinie na temat wskaźników i stopy bezrobocia wg. Stanu na dzień 31.12.2005 r.
  6. Pismo Burmistrza Chojny na temat planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Chojna na rok 2006.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zajęcia stanowiska w/s zmiany terminu podpisania aktu notarialnego - umowy sprzedaży nieruchomości położnej w Gryfinie, przy ul. Flisaczej 4 w Gryfinie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zaakceptowania specyfikacji istotnych warunków zamówieni, której przedmiotem jest wycena szacunkowa nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
  3. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie dotycząca wniosku z dnia 9 stycznia 2006 r. dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie rozszerzenia zakresu działalności o punkt interwencji kryzysowej.
  4. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie użyczenia części nieruchomości w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie na rzecz PCPR w Gryfinie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSP w Mieszkowicach.
  2. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji w sprawie sytuacji finansowej w Zespole Szkól Specjalnych w Gryfinie.
  3. Informacja Etatowego Członka Zarządu na temat rozmów z burmistrzem Piłatem w/s utworzenia klas gimnazjalnych w ZSP Nr 1 Gryfinie.
  4. Pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie dotyczące wyjaśnień i odpowiedzi w sprawach wycinki drzew na terenie Chojny.
  5. Pismo do wiadomości Zarządu Powiatu skierowane przez Dyrektora PZD do Burmistrza Chojny w sprawie porozumienia na przekazanie zadań w zakresie utrzymania czystości ulic, zieleni w pasie drogowym i zimowego utrzymania dróg.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Zapoznanie się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego Powiatu Gryfińskiego na 2006 r.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2006 r.
  2. Przyjęcie listy nominowanych osób Konkursu "Wyróżnienia Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu".
  3. Przyjęcie autopoprawki Zarządu Powiatu do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu na pierwszy kwartał roku 2006 dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

data opublikowania: 2006-01-19 15:23:20
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-19 15:23:20

Strona odwiedzona 884 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.