Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

15 posiedzenie Zarządu Powiatu

2003-03-11, godz.10:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu nr 11/II/2002 z dnia 12 lutego 2003 r. i protokołu nr 13/II/2003 z 26 lutego 2003 r. i protokołu nr 14/II/2003 z 5 marca 2003 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Propozycja odpowiedzi SPZZOZ w Gryfinie na pismo wierzyciela - Zakładów Naprawczych Sprzętu Medycznego w Szczecinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Informacja Naczelnika Gospodarki Nieruchomościami w sprawie propozycji wykupienia pomieszczenia przez Pediatryczno - Internistyczny Niepubliczny ZOZ w Gryfinie.
  2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za 2002 rok.
  3. Informacja na temat możliwości nabycia przez bezrobotnych byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, od Agencji Własności Skarbu Państwa, nieruchomości rolnych na cele związane z zalesianiem oraz z dotychczasowego przebiegu zalesienia gruntów rolnych w powiecie gryfińskim.
  4. Informacja dotycząca przejęcia części działki nr 257/22 od województwa zachodniopomorskiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Rady Powiatowej LZS w Gryfinie o dofinansowanie projektu "II Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe LZS Samorządów Powiatowych pod patronatem Marszałka Zachodniopomorskiego".
  2. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie w sprawie posiadanych projektów technicznych na przebudowę dróg powiatowych.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.
  4. Informacja dotycząca postępowania w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie dofinansowania PINB w Gryfinie w 2003 r.
  2. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003.
  3. Wniosek w sprawie weryfikacji ksiąg rachunkowych w 2003 r. dotyczący wpisania w koszty operacyjne należności z tytułu refundacji części kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych od Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
  4. Wniosek w sprawie weryfikacji ksiąg rachunkowych w 2003 r. dotyczący obciążeń za korzystanie z mediów przez PCK Zarząd Rejonowy w Gryfinie.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Omówienie materiałów na V sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 19 marca 2003 r.
  2. Informacja Wojewódzkiego Policji, dotycząca podjęcia inicjatywy prowadzenia badań socjologicznych na temat zdiagnozowania czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu.
  3. Wnioski z V posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 10 marca 2003 r.
  4. Opinia prawna dotycząca zgodności z prawem pełnienia przez dyrektorów szkół powiatowych funkcji dyrektorskich w szkołach niepublicznych oraz zatrudniania się przez nauczycieli w takich szkołach.
  5. Pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie kontroli w zakresie zakupu i korzystania z telefonów komórkowych.
 7. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI.

data opublikowania: 2003-07-09 12:29:49
data ostatniej aktualizacji: 2003-07-09 12:29:49

Strona odwiedzona 1115 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.