Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

154 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-03-20, godz.19:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
 2. PION STAROSTY.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentacji z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie za rok 2005.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zajęcia stanowiska w sprawie wniosku Pracowni Projektowo - Kreślarskiej Janusz Awdymirzec dotyczącego wyrażenia zgody na przejście z przyłączami wody, prądu, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przechodzącymi przez nieruchomość będącą własnością Powiatu Gryfińskiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie utworzenia oddziałów gimnazjum przy ZSP Nr 1 w Gryfinie.
  2. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia i przedmiaru robót na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. "Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku ZSP w Mieszkowicach".
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Zapoznanie się odpowiedzią na pismo nr WFK.SK.0716/08/06 z dnia 10.03.2006 r. na temat realizacji zadania - wykonanie dokumentacji projektowej na remont budynków w SOS-W w Chojnie.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  5. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 r.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Zapoznanie się rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczącym stwierdzenia nieważności zapisu § 10 uchwały Nr XXXIII/432/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

data opublikowania: 2006-03-21 10:26:41
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-21 10:26:41

Strona odwiedzona 902 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.