Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

155 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-03-29, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów Nr 153/II/2006 z dnia 15 marca 2006 r. oraz 154/II/2006 z dnia 20 marca 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat pytania Komisji Rewizyjnej dotyczącego wniosku SPZZOZ w Gryfinie w sprawie układu ratalnego skierowanego do ZUS-u Oddział w Szczecinie i ZUS - Inspektorat w Gryfinie.
  2. Pismo Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nawiązujące do pisma Nr BMK.0740-3/06 w sprawie refundacji kosztów utrzymania dróg powiatowych w mieście Gryfino za grudzień 2005 r.
  3. Pismo Gryfińskiego Towarzystwa Gospodarczego w sprawie przyłączenia się organów powiatu do inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w przedmiocie realizacji obwodnicy Gryfina.
  4. Pismo Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie rezygnacji z dniem 31.03.2006 r. z funkcji dyrektora.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich dotyczący przekazania dokumentacji niearchiwalnej do DPS w Moryniu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie.
  2. Pismo p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w sprawie odpowiedzi na wniosek dotyczący zmiany programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego.
  4. Pismo Pana Stanisława Kasjana - Usługi Gastronomiczne i Pralnicze dotyczące odstąpienia od umowy kupna - sprzedaży lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Niepodległości 28 w Gryfinie.
  5. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na temat przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na wykonanie projektów budowlano - wykonawczych dla inwestycji pn: "Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji w ZSP Nr 2 w Gryfinie" oraz "Termomodernizacja stropodachu w ZSP Nr 1 w Gryfinie.
  2. Wniosek inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w trybie zapytania o cenę na "Dostarczanie materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
  3. Wniosek inspektora Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu unieważniającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji wraz z kolorystyką elewacji budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz wykonania projektu budowlano - wykonawczego termomodernizacji stropodachu w ZSP Nr 1 w Chojnie wraz z projektem instalacji odgromowej budynku szkoły.
  4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie:
   1. ustalenia wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego,
   2. zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie nr 611/2005 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu - Stypendia EFS dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania dodatków za trudne warunki pracy dla dyrektorów szkól specjalnych i poradni psychologiczno - pedagogicznych.
  6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego, ZSP w Mieszkowicach na rok szkolny 2005/2006.
  7. Wniosek Radnej Powiatu Gryfińskiego - Wandy Kmieciak dotyczący zwolnienia z kosztów za zajmowane pomieszczenie w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie przez Zespół Terapeutyczno - Rehabilitacyjny Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie w sprawie zwiększenia planu wydatków budżetowych na rok 2006 z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006.
  6. Informacja Skarbnika Powiatu na temat trudności pieniężnych w sfinansowaniu planów finansowych jednostek budżetowych.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Pismo p.o. Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich dotyczące wydania opinii przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie powołania specjalisty ds. ekoenergetyki.
  2. Wniosek - interpelacja radnej Powiatu Gryfińskiego Wandy Kmieciak o zwrócenie się z postulatem do NFZ w Szczecinie o wyposażenie specjalistycznego gabinetu stomatologicznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych w aparat RTG.
  3. Wniosek radnej Powiatu Gryfińskiego - Wandy Kmieciak w sprawie przycinki drzew w Czepinie wzdłuż ul. Kolejowej, konserwacji rowów melioracyjnych wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Żabnicy oraz przekazania używanego zestawu komputerowego do świetlicy wiejskiej w Czepinie.
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w sprawie ufundowania pucharu oraz nagrody rzeczowej dla zwycięzcy eliminacji powiatowych Wojewódzkiego Konkursu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

data opublikowania: 2006-03-30 10:21:01
data ostatniej aktualizacji: 2006-04-03 14:40:08

Strona odwiedzona 936 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.