Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

159 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-05-10, godz.12:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów 157/II/2006 z dnia 12 i 19 kwietnia 2006 r. i 158/II/2006 z dnia 26 kwietnia 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Informacja dotycząca pism Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyż Chrystusowego Dom Generalny w Niegowie.
  2. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dotyczące lądowiska dla helikopterów przy gimnazjum w Gryfinie.
  3. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia na temat pisma Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie lądowiska dla helikopterów.
  4. Zapoznanie się korespondencją z Departamentem Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Dyrektora PCPR w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków budżetowych na 2006 r. w Domu Dziecka w Binowie.
  2. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na temat oferty najmu pomieszczeń położonych w Gryfinie przy ulicy Łużyckiej złożonej prze firmę "BROKERS".
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie kosztów aktu notarialnego umowy zamiany nieruchomości stanowiącą własność Powiatu Gryfińskiego na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Gryfińskiego.
  4. Informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na temat podziału nieruchomości oznaczonej nr działki nr 161, położonej w obrębie 3, miasta Gryfino.
  5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie dot. zajęcia stanowiska w sprawie zamiany nieruchomości drogowych stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego na nieruchomości drogowe stanowiące własność Gminy Gryfino.
  6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s przekazania w trwały zarząd PZD w Gryfinie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie Kamienny Jaz i Strzelczyn, gmina Chojna.
  7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zaakceptowania wstępnego projektu podziału nieruchomości oznaczonej numerem działki 152/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie PZD w Gryfinie.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Informacja Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na temat wdrażania pakietu oprogramowania wspierającego zarządzanie oświatą "Sigma Ptivium".
  2. Pismo Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie na temat regulacji płac pracowników w 2006 r.
  3. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie zwiększenia o od 20 godzin w arkuszu organizacyjnym roku 2006/2007 SOS-W w Chojnie liczby godzin wychowawczych w placówce.
  4. Wniosek Dyrektora SOS-W w Chojnie w sprawie utworzenia z dniem 1 września 2006 r. stanowiska wicedyrektora SOS-W w Chojnie.
  5. Pismo Skarbnika Powiatu Gryfińskiego informujące o zaciągnięciu przez Dyrektora ZSP Nr 1 w Chojnie zobowiązań wymagalnych.
  6. Pismo Pana Tadeusza Łyczakowskiego na temat nieprawidłowości powstałych w latach 2001-2006 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie.
  7. Pismo Pana Tadeusza Łyczakowskiego dotyczące uregulowania zapłaty za zaległe faktury zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2005/2006.
  8. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie projektów budowlanego - wykonawczych termomodernizacji wraz z kolorystyką elewacji budynku ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz termomodernizacji stropodachu w ZSP Nr 1 w Chojnie".
  9. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego.
  10. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy w trybie zapytania o cenę na "Dostawę mebli domowych dla DPS w Trzcińsku Zdroju".
  11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i turystyki w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na rok 2006.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Informacja Skarbnika Powiatu Gryfińskiego na temat bilansów łącznych jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego oraz służb, inspekcji i straży sporządzone na dzień 31.12.2005 r.
  2. Wniosek Skarbnika Powiatu Gryfińskiego w sprawie zapoznania się podpisania bilansu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2005 r.
  3. Wniosek Skarbnika Powiatu Gryfińskiego na temat sprawozdań za I kwartał 2006 r.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty przypadających Powiatowi Gryfińskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
  5. Pismo Prezesa PEC Sp. z o.o. w Gryfinie w sprawie zadłużenia z tytułu dostawy energii cieplnej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie oraz ZSP Nr 2 w Gryfinie.
  6. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok.
  7. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok.
  8. Podjecie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia radcy prawnego Pana Zygmunta Kandulskiego do reprezentowania Powiatu Gryfińskiego przed Sądem Rejonowym w Szczecinie w sprawie przeciwko Piotrowi Wiśniewskiemu właścicielowi firmy GEOINWEST Firma Geodezyjna w Oświęcimiu.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/421/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 228 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006".
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmiany Uchwały Nr XXXIII/420/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w trybie otwartego konkursu ofert organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

data opublikowania: 2006-05-10 14:14:37
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-10 14:14:37

Strona odwiedzona 829 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.