Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

163 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-06-07, godz.08:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów 162/II/2006 z dnia 29 maja 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Pismo Urzędu Skarbowego w Gryfinie dotyczące ponaglenia SPZZOZ w Gryfinie w sprawie zajętej wierzytelności.
  2. Pismo Dyrektora SPZZOZ do Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie uchylenia postanowienia na oddalenie skargi na czynności egzekucyjne.
  3. Informacja "INTERMED" Sp. z o.o. na temat realizacji procesu restrukturyzacji w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  4. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie dokonania zmian w statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  5. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej nr 162/1 położonej w obrębie ewidencyjnym 3 m. Gryfino.
  6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  7. Zapoznanie się z odpowiedzią na pismo z Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.
  8. Zapoznanie się z korespondencją z Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.
  9. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie zapoznania się z projektami uchwał w sprawie likwidacji SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie.
  10. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie zapoznania się z odpowiedzią na pytanie zadane przez redakcję "Tygodnik Gryfiński".
  11. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie zapoznania się z uchwałą Rady Społecznej przy SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie przyspieszenia restrukturyzacji.
  12. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie oceny miejsca przy CW Laguna w Gryfinie na awaryjne lądowisko dla śmigłowca sanitarnego.
  13. Wniosek Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie zapoznania się z projektem trójstronnej umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim, SPZOZ Szpital Powiatowy w w Gryfinie oraz INTERMED w sprawie przejęcia części zobowiązań związanych z realizacja programu restrukturyzacyjnego szpitala.
  14. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie oświadczenia złożonego przez Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy Gryfinie oraz informacji o dzierżawie mienia szpitali na przykładzie innych powiatów.
  15. Informacja Koordynatora Ochrony Zdrowia w sprawie realizacji umowy trójstronnej zawartej w dniu 19 grudnia 2005 r.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zwiększenia budżetu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na 2006 r. po stornie wydatków o środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł niezbędne do prowadzenia spraw z zakresu gospodarowania mieniem powiatu.
  2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krajnik Dolny gm. Chojna o łącznej powierzchni 0,16 ha.
  3. Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej "Leśny Taras" dotyczący wykonania placu zabawa dla dzieci do posadowienia na grun1cie WM "Leśny Taras" w Gryfinie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia treści ogłoszenia dotyczącego konkursu o nadanie Certyfikatu obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym.
  5. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat otrzymania przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyż a Chrystusowego pozwolenia na prowadzenia DPS w Moryniu.
  6. Pismo Dyrektora PCPR w Gryfinie do wiadomości Zarządu Powiatu wraz z dokumentacją w sprawie kontroli przeprowadzonej w NRDD "Agatos" w Gardnie.
  7. Informacja Dyrektora PCPR w Gryfinie na temat wydatków Powiatu Gryfińskiego z tytułu zawartych porozumień z innymi powiatami dotyczących zwrotów kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych innych powiatów.
  8. Wniosek PCPR w Gryfinie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  9. Wniosek Dyrektora Domu dziecka w Binowie w sprawie zatwierdzenia wniosku wraz z dokumentacją w sprawie Relokacji Domu Dziecka w Binowie złożonego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie rozpoczęcia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie w drodze konkursu.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie miejsc noclegowych.
  3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie.
  4. Pismo Dyrektora PZD w Gryfinie dotyczące realizacji budżetu jednostki na dzień 15.05.2006 r.
  5. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie remontu boisk ZSP Nr 1 i Nr 2 w Gryfinie.
  6. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie przyznania 10 godzin tygodniowo w roku szkolnym 2006/2007 na zatrudnienie szkolnego doradcy zawodowego w ZSP Nr 2 w Gryfinie.
  7. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego w:
   1. ZSP Nr 1 w Gryfinie,
   2. ZSP Nr 2 w Gryfinie,
   3. ZSP Nr 1 w Chojnie,
   4. ZSP Nr 2 w Chojnie,
   5. ZSP w Mieszkowicach,
   6. Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie,
   7. SOS-W w Chojnie,
   8. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie,
   9. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie.
  8. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Calyon S.A z siedzibą w Paryżu Oddział w Polsce długów wynikających z gwarancji wystawionych na rzecz Powiatu Gryfińskiego przez Calyon Bank Polska S.A.
  9. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na inwestycję pn. "Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji ZSP w Mieszkowicach".
  10. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia protokołu oraz unieważnienie postępowania o zamówienie publiczne na: "Termomodernizacja budynku szkoły wraz z wykonaniem elewacji ZSP w Mieszkowicach".
  11. Wniosek Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 4.000.000 zł".
  12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w sprawie dokonania zmian w planie finansowym wydatków na rok 2006, w związku z ostatecznym rozliczeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Gryfińskiego.
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji wskazanych w art. 14 ustawy o finansach publicznych.
  2. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie podpisania umowy ramowej z Bankiem PKO BP w zakresie współpracy na rynku finansowym obejmującej negocjowanie transakcji walut wymienialnych.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej w sprawie zwiększenia budżetu na rok 2006.
  2. Zapoznanie się z protokołem kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przez Państwową Inspekcję Pracy.

data opublikowania: 2006-06-09 08:19:40
data ostatniej aktualizacji: 2006-06-09 08:19:40

Strona odwiedzona 1122 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.