Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

168 posiedzenie Zarządu Powiatu

2006-07-03, godz.15:00

 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr167/II/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r.
 2. PION STAROSTY.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekazania dotacji na realizację zadań programów zdrowotnych przez SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w 2006 roku.
  2. Wniosek Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na zwolnienie od wyceny sprzętu medycznego, na którego zbycie i wydzierżawienie SPZOZ otrzymał zgodę uchwałą nr 621/2005 Zarządu Powiatu dnia 05.10.2005 r.
  3. Informacja Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowego w Gryfinie dot. umorzenia przez PFRON kolejnych zobowiązań od grudnia 2004 r. do października 2005r. w kwocie 74.8555 zł z tytułu nie uiszczanych opłat.
  4. Pismo Prezesa Zarządu "INTERMED" Sp. z o.o. w Nowogardzie dotyczące projektu umowy trójstronnej dotyczącej przejęcia długów.
  5. Pismo p.o. Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące udzielania informacji na temat tego, jakie świadczenia medyczne prowadzi SPZZOZ w Gryfinie oraz wykaz kadry zatrudnionej oraz sprzętu medycznego.
  6. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Gryfinie na temat otrzymania prawomocnego odpisu wyroku Sądu Rejonowego w Gryfinie w związku z orzeczonym zakazem zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem środkami publicznymi w stosunku do Pana Macieja Mroza - byłego dyrektora SPZZOZ w Gryfinie.
 3. PION WICESTAROSTY.
  1. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przyjęcia projektów uchwała w sprawie:
   1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie, na okres przekraczający trzy lata, nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o pow. 13 290 m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 m2
   2. wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w Nowym Czarnowie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 257/9 o pow. 13 290 m2 oraz jako działka Nr 257/11 o pow. 6 023 m2.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przyjęcia projektów uchwała w sprawie:
   1. w sprawie wyrażenia SPZOZ Szpitalowi Powiatowemu zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 167/15 o pow. 0,2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni
   2. w sprawie wyrażenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu w Gryfinie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 167/15 o pow. 0,2529 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 3 miasta Gryfino, przy ulicy Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni.
  3. Przyjęcie informacji Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sprawie wartości nieruchomości oznaczonej nr działki 165/15 położonej w obrębie 3, miasta Gryfino, przy ul. Niepodległości 28, zabudowanej budynkiem przychodni.
 4. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie.
  2. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania, wartości szacunkowej oraz SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku trwałego Powiatu Gryfińskiego", a także podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w/w postępowania.
  3. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wartości szacunkowej na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na inwestycję pn. "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w DPS w Moryniu".
  4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wartości szacunkowej na postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na inwestycję pn. "modernizacja węzła cieplnego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie".
 5. PION SKARBNIKA.
  1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2006.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2006.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok.
  4. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie podjęcia decyzji o ewentualnym zabezpieczeniu środków w budżecie Powiatu po stornie wydatków dot. kary administracyjnej w wysokości 329.253,25 w związku z wezwaniem do zapłaty Gminy Chojna skierowanym do Powiatowego Zarządu Dróg.
  5. Informacja na temat skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego -Powiatu Gryfińskiego sporządzony na dzień 31.12.2005 r.
 6. PION SEKRETARZA.
  1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/398/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie kontroli doraźnej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gryfinie z siedzibą w Baniach.

data opublikowania: 2006-07-05 13:06:06
data ostatniej aktualizacji: 2006-07-05 13:06:06

Strona odwiedzona 817 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.